3032 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 14-05-2024 (niveau 3)eerdere test 14 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 14-05-2024 zo ingevuld: 

De eerste negen hoofdstukken van 1 Kronieken bestaan vooral uit geslachtsregisters. Van sommige personen wordt een bijzonderheid genoemd.

Zo wordt de naam van ........ verbonden aan het verdelen van de aarde.


19 % (afgerond)Joktan
23 % (afgerond)Jozua
15 % (afgerond)Eber
42 % (afgerond)Peleg 

De Bijbel zegt: "Nakomelingen van Sem: Elam, Assur, Arpachsad, Lud en Aram, Us, Chul, Geter en Mesech. Arpachsad was de vader van Selach, en Selach de vader van Eber. Eber kreeg twee zonen. De ene heette Peleg; in zijn tijd werd de aarde verdeeld. De andere heette Joktan." (1 Kronieken 1:17-19).Zie ook onz pagina 1+2 Kronieken.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Tot wie wendt Ahasveros zich als koningin Wasti weigert op zijn feestmaal te komen?


27 % (afgerond)Tot zijn persoonlijke dienaren.
16 % (afgerond)Tot Haman.
12 % (afgerond)Tot de gasten van het feestmaal.
45 % (afgerond)Tot de wijzen die kennis hebben van het verleden. 

Deze wijzen bestonden uit wet-en rechtsgeleerden; de meest vertrouwde raadsheren.Zie ook onz pagina Ester.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Op een bepaald moment zeggen de mensen tegen Jezus: "Uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken U."

Maar wie zijn volgens Jezus zijn moeder en zijn broers?


1 % (afgerond)Iedereen die de goede werken doet.
1 % (afgerond)Iedereen die de wet gehoorzaamt.
83 % (afgerond)Iedereen die de wil van God doet. 
15 % (afgerond)Iedereen die zijn boodschap gelooft.

Als Jezus kijkt naar de mensen die in een kring om Hem heen zitten zegt Hij: "Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder."

Zie Marcus 3:34.Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl. 

Jezus spreekt in Johannes 15 met zijn leerlingen over de komst van de Geest van de waarheid, die van de Vader komt.

Wat komt die Geest doen?


6 % (afgerond)Die zal komen om te oordelen.
39 % (afgerond)Die zal de waarheid bekend maken.
37 % (afgerond)Die zal over Jezus getuigen. 
18 % (afgerond)Die zal zijn leerlingen gaan helpen.

De heilige Geest heeft als belangrijkste taak om te getuigen van Jezus.

Hij zal ook de waarheid bekend maken, want Hij is de Geest van de waarheid.

Hij zal ook de leerlingen van Jezus leiden en ondersteunen in hun dienst voor God, want ook jullie, heeft Jezus gezegd, moeten mijn getuigen zijn (Joh. 15:27).Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
52% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl