3032 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 15-05-2024 (niveau 2)eerdere test 15 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 15-05-2024 zo ingevuld: 

In het Bijbelboek Deuteronomium staan, net als in Exodus en Numeri, de wetten van God aan het volk Israël. God geeft het volk ook een opdracht als het gaat over vreemdelingen (geen Israëlieten).

Wat is Gods opdracht inzake de vreemdelingen?


5 % (afgerond)Ze mogen niet worden toegelaten.
2 % (afgerond)Ze moeten worden gedood als ze niet in God geloven.
14 % (afgerond)Ze mogen alleen in de zogenaamde vrijsteden wonen.
78 % (afgerond)Ze moeten met liefde worden behandeld. 

Deuteronomium 10:19 zegt: "Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte."

Iemand, die zonder opzet een ander gedood had, kon naar een vrijstad gaan. Daar moest hij blijven tot de dood van de hogepriester. Zie Numeri 35.Zie ook onz pagina Deuteronomium.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Het Bijbelboek Spreuken zegt dat het heel waardevol is als een juist woord gesproken wordt op de juiste tijd. De dichter vergelijkt dit met een ........ op een zilveren schaal.


23 % (afgerond)tros druiven
53 % (afgerond)gouden appel 
18 % (afgerond)granaatappel
6 % (afgerond)beker wijn

"Het juiste woord op de juiste tijd is als een gouden appel op een zilveren schaal," zegt de Spreukendichter in hoofdstuk 25:11.

Jezus zegt in Lucas 6:45 ook iets over goede woorden spreken.

Woorden kunnen goed doen, maar ook kwaad.

Zie ook Spreuken 18:21.Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

In het evangelie volgens Lucas zegt Johannes de Doper op een gegeven moment 'addergebroed' tegen een groep mensen.

Wie spreekt hij hier aan?


3 % (afgerond)Joden
20 % (afgerond)schriftgeleerden
4 % (afgerond)dopelingen 
73 % (afgerond)farizeeën

"Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je het komende oordeel kunt ontlopen?'"Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Handelingen wordt verteld over de eerste christenen. Na de komst van de heilige Geest komen ze geregeld samen om te bidden en het Avondmaal te vieren.

Waar?


18 % (afgerond)In het huis van Simon, die door Jezus was genezen.
5 % (afgerond)Bij Marta, Maria en Lazarus.
7 % (afgerond)Bij Petrus, in zijn huis.
70 % (afgerond)Bij elkaar in huis en in de tempel. 

In Handelingen 2:46 staat: "Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde."Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
51% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl