3031 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 15-05-2024 (niveau 3)eerdere test 15 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 15-05-2024 zo ingevuld: 

Het volk Israël woont in Egypte doordat een van de voorvaderen daarheen verhuisd is als gevolg van een hongersnood. Het gebeurt meerdere keren in de Bijbel dat mensen naar Egypte vluchten en dan later weer terugkeren naar Israël.

Wie is er niet naar Egypte gevlucht?


37 % (afgerond)Isaak 
9 % (afgerond)Abram
31 % (afgerond)Hadad
23 % (afgerond)Jerobeam

God verbiedt Isaak om naar Egypte te vluchten.

Als er hongersnood is gaat Isaak naar Gerar. Daar verscheen de HEER aan hem en zei: "Reis niet verder naar Egypte maar blijf hier wonen, in het land dat Ik je aanwijs."

Isaaks vader Abram was indertijd wél naar Egypte gevlucht, dat was niet goed gegaan (Genesis 12:10-20).

Hadad en Jerobeam zijn tegenstanders van koning Salomo, die beiden ook naar Egypte vluchtten (1 Koningen 11:17-22 en 1 Koningen 12: 2-3).Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl. 

Mozes draagt het volk Israël een aantal dingen op om te doen, op de dag dat ze de Jordaan zullen oversteken om het beloofde land binnen te gaan.

Wat moeten ze het eerst doen?


9 % (afgerond)Een rustdag houden.
42 % (afgerond)Grote stenen oprichten. 
15 % (afgerond)Pesach vieren.
34 % (afgerond)Een altaar bouwen.

Nadat ze de rivier de Jordaan zouden zijn overgegaan, moesten de Israëlieten grote stenen oprichten. Daarop moesten de wetten van God worden geschreven (Deuteronomium 27:2-4). Pas daarna moest er een altaar worden gebouwd en geofferd.Zie ook onz pagina Deuteronomium.
Zie ook debijbel.nl. 

In Jeremia 7 spreekt God Juda aan vanwege stelen, moorden, overspel en meineed plegen, wierook voor Baäl branden en achter andere goden aanlopen. Toch durft Juda voor God te verschijnen in de tempel.

Met welke gedachte verschijnt Juda in de tempel?


27 % (afgerond)Ons kan niets gebeuren! 
25 % (afgerond)Wij, wij zijn zijn oogappel!
20 % (afgerond)Ons zal hij niet verstoten!
29 % (afgerond)Hij zal altijd naar ons omzien!

En toch durven jullie, terwijl jullie al die gruweldaden plegen, voor Mij te verschijnen in deze tempel, het huis waaraan mijn naam verbonden is, met de gedachte: Ons kan niets gebeuren! (Jer.7:10).Zie ook onz pagina Jeremia.
Zie ook debijbel.nl. 

Paulus schrijft in zijn brief aan de Efeziers: "Maak Gods heilige Geest ........ want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing.


3 % (afgerond)niet boos
86 % (afgerond)niet bedroefd 
11 % (afgerond)belangrijk in je leven

De Bijbel zegt: "Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing."Zie ook onz pagina Efeziƫrs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
48% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl