3032 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 16-05-2024 (niveau 2)eerdere test 16 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 16-05-2024 zo ingevuld: 

In Genesis staat het verhaal van de toren van Babel. Die toren moest enorm hoog worden.

Welk materiaal is gebruikt voor de bouw van deze toren?


84 % (afgerond)Gebakken klei. 
10 % (afgerond)Rotsblokken.
6 % (afgerond)Acaciahout.

De stenen voor de toren van Babel werden van klei gemaakt die in een oven gebakken werd.

Acaciahout werd bijvoorbeeld gebruikt voor de bouw van de tabernakel (Exodus 26).Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Het tweede boek van het Oude Testament in de Bijbel heet Exodus.

Hoofdstuk 1:1-4 noemt de namen van de zonen van Israël (=Jakob) die met hem naar Egypte zijn gekomen: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naftali, Gad en Aser.

Welke zoon ontbreekt?


12 % (afgerond)Manasse
83 % (afgerond)Jozef 
6 % (afgerond)Efraïm

Jozef ontbreekt omdat hij al eerder in Egypte was. In totaal waren daar toen zeventig personen die rechtstreeks van Jakob afstamden.

Efraïm en Manasse zijn de zonen van Jozef, die geboren werden in de tijd dat Jozef onderkoning in Egypte was.Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Een van de vier evangeliën in de Bijbel is geschreven door Marcus. In hoofdstuk 6 staat dat de leerlingen (discipelen) worden uitgezonden door Jezus.

Wat mogen ze van Jezus meenemen op hun reizen?


13 % (afgerond)Een reistas.
1 % (afgerond)Geld.
3 % (afgerond)Een brood.
83 % (afgerond)Een stok. 

Van Jezus mochten ze alleen een stok meenemen. Geld, brood en een reistas mochten ze niet meenemen.Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In welke plaats zijn de leerlingen van Jezus als de heilige Geest wordt uitgestort?


8 % (afgerond)In Kafarnaüm.
88 % (afgerond)In Jeruzalem. 
1 % (afgerond)In Betlehem.
4 % (afgerond)In Betanië.

De leerlingen waren in Jeruzalem toen de heilige Geest werd uitgestort.Zie ook onz pagina Pinksteren.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
84% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl