3031 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 17-05-2024 (niveau 2)eerdere test 17 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 17-05-2024 zo ingevuld: 

Als het volk Israël in het beloofde land Kanaän woont, wordt het lange tijd geleid door rechters (richters). Een van hen is Gideon.

Hij vraagt God om een teken, voordat hij ten strijde trekt tegen de Midjanieten.

Welke tegenstelling hoort bij dit teken?


4 % (afgerond)hard-zacht
2 % (afgerond)hoog-laag
90 % (afgerond)droog-nat 
4 % (afgerond)kort-lang

Gideon legt een vacht buiten en vraag God of de vacht de eerste nacht nat mag zijn en de tweede nacht droog (Rechters 6:37-40).Zie ook onz pagina Rechters.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Wij kennen de uitdrukking 'vurige kolen op iemands hoofd stapelen'.

In welk Bijbelboek wordt deze uitdrukking gebruikt?


19 % (afgerond)MatteĆ¼s
68 % (afgerond)Spreuken 
8 % (afgerond)Dat staat niet in de Bijbel.
5 % (afgerond)Numeri

In Spreuken 25:22 staat dat je een vijand moet helpen als hij dorst heeft of honger.

Overigens gebruikt Paulus die uitdrukking ook in Romeinen 12:20.

Het betekent dat je iemand in plaats van te straffen, wat verdiend is, juist goed en vriendelijk behandelt.Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Jezus heeft veel uitspraken gedaan, bijvoorbeeld: "Ik ben het licht voor de wereld." En: "Ik ben de deur voor de schapen."

Wat zei Jezus niet?


88 % (afgerond)"Ik ben de wijn in de beker." 
9 % (afgerond)"Ik ben het ware brood uit de hemel."
2 % (afgerond)"Ik ben de goede herder."
1 % (afgerond)"Ik ben de opstanding en het leven."

Jezus sprak wel over zijn bloed dat de ware drank is

(Johannes 6:55 en 56).

De beker bij het Avondmaal getuigt daarvan.Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

In het evangelie volgens Johannes spreekt Jezus met zijn leerlingen over een andere pleitbezorger, iemand die altijd bij hen zal blijven. Jezus zelf gaat naar de Vader.

Jezus noemt Hem de Geest ........ .


11 % (afgerond)van de gerechtigheid
70 % (afgerond)van de waarheid 
19 % (afgerond)van de liefde
1 % (afgerond)van de vreugde

Jezus noemt Hem de Geest van de waarheid. In hetzelfde gesprek zegt Jezus: "Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb.Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
79% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl