3032 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 20-05-2024 (niveau 2)eerdere test 20 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 20-05-2024 zo ingevuld: 

Als Jozef in Egypte in de gevangenis zit, krijgt de farao een droom en laat hij Jozef roepen om die uit te leggen. De farao vertelt dat hij in zijn droom dieren uit de Nijl zag komen.

Wat voor dieren?


96 % (afgerond)Zeven mooie en zeven lelijke koeien. 
Twee groene en twee bruine kikkers.
2 % (afgerond)Tien jonge en tien oude nijlpaarden.
2 % (afgerond)Veertien vette en veertien magere vissen.

Naast twee groepen van zeven koeien kwamen er ook twee groepen van korenaren voor in de droom van de farao. De droom betekende dat Egypte binnenkort zeven jaren van overvloed zou hebben, gevolgd door zeven jaren van armoede.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Op een gegeven moment komen de oudsten van Israël bij de profeet Ezechiël omdat ze God willen raadplegen. De HEER gaf namelijk alleen antwoord via de profeet. De voornaamste reden hiervoor is dat de oudsten en het volk beschuldigd worden van overspel met ........ .


57 % (afgerond)de afgoden 
10 % (afgerond)de vrouwen uit hun families
33 % (afgerond)de vrouwen die de tempel bezoeken

De oudsten en het volk werden door God beschuldigd van het plegen van overspel met de afgoden. Ze aanbaden de afschuwelijke afgoden al vanaf het moment dat God hen uit Egypte had geleid. Ze verbrandden zelfs hun eigen kinderen als offer voor de afgoden. God is verontwaardigd en laat zich zeker niet door hen raadplegen.Zie ook onz pagina Ezechiël.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In de Bijbel staan vier evangeliën, waarin verteld wordt over Jezus.

Het evangelie volgens ........ is het enige waarin verteld wordt over de magiërs (wijzen) uit het Oosten.


6 % (afgerond)Johannes
40 % (afgerond)Lucas
48 % (afgerond)Matteüs 
6 % (afgerond)Marcus

De magiërs waren naar Jeruzalem gekomen om de pasgeboren koning van de Joden eer te bewijzen. Uiteindelijk vinden ze Hem in Betlehem: Jezus, de zoon van David. In het Matteüsevangelie wordt Hij wel negen keer zo genoemd.

Zie Matteüs 2.Zie ook onz pagina Matteüs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Handelingen wordt de periode na de hemelvaart van Jezus beschreven.

Als de Heilige Geest wordt uitgestort is een geluid hoorbaar, dat lijkt op ........ .


2 % (afgerond)heldere bazuinen
2 % (afgerond)harde donderslagen
95 % (afgerond)een hevige wind 
heftige regen

In Handelingen 2 staat dat er een geluid als een hevige windvlaag kwam en dat daarbij ook een soort vlammen verschenen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
74% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl