3032 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 20-05-2024 (niveau 3)eerdere test 20 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 20-05-2024 zo ingevuld: 

Abraham is honderdvijfenzeventig jaar en sterft in gezegende ouderdom. Zijn zonen Isaak en Ismaël begraven hem in de grot van Machpela op het land van Efron, de zoon van de Hethiet Sochar, dicht bij Mamre.

Waar gaat Isaak wonen na de dood van zijn vader?


4 % (afgerond)In de Negev.
15 % (afgerond)Dicht bij Mamre.
66 % (afgerond)Bij de bron Lachai-Roï. 
15 % (afgerond)In Betel.

Isaak gaat bij de bron Lachai-Roï wonen. Zie Gen. 25:11.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Het Bijbelboek Hooglied beschrijft de liefde tussen bruid en bruidegom terwijl ze elkaar nergens ontmoeten, maar ook de liefde tussen God en zijn volk.

Met welke plant vergelijkt de bruidegom zijn bruid, in hoofdstuk 2?


82 % (afgerond)Met een lelie tussen de distels. 
8 % (afgerond)Met een wijnrank in de gloeiende middagzon.
10 % (afgerond)Met een roos tussen de doornstruiken.

"Als een lelie tussen de distels, zo is mijn vriendin tussen de meisjes." (Hooglied 2:2).Zie ook onz pagina Hooglied.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Matteüsevangelie staat dat Jezus, voor zijn verwerping en kruisdood, zijn leerlingen ook al eens heeft uitgezonden om een boodschap te brengen.

Hoe luidde deze boodschap?


13 % (afgerond)"Bekeert u en word behouden."
6 % (afgerond)"Laat wie oren heeft goed luisteren!"
6 % (afgerond)"Niets is verborgen dat niet onthuld zal worden en niets is geheim dat niet bekend zal worden."
75 %"Het koninkrijk van de hemel is nabij." 

De opdracht aan de leerlingen was om het koninkrijk van de hemel te verkondigen met de woorden: "Het koninkrijk van de hemel is nabij."Zie ook onz pagina Matteüs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het begin van het boek Handelingen lezen we over de komst van de Heilige Geest en over het ontstaan van de gemeente.

Waar in het Nieuwe Testament staat een tekst, die deze twee zaken ook met elkaar verbindt?


29 % (afgerond)In Efeziërs 4.
24 % (afgerond)In Romeinen 8.
33 % (afgerond)In 1 Korintiërs 12. 
15 % (afgerond)In Galaten 5.

In 1 Korintiërs 12:13 staat: "Wij zijn allen ​gedoopt​ in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu ​Joden​ of Grieken zijn, of we nu ​slaven​ of vrije mensen zijn." Door de Geest werden de gelovigen samengevoegd tot één lichaam.

In Romeinen 8, Galaten 5 en Efeziërs 4 staat veel over het werk van de Geest, die in ons als gelovigen woont, maar niets over het ontstaan van de gemeente.Zie ook onz pagina Pinksteren.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
64% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl