3032 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 22-05-2024 (niveau 2)eerdere test 22 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 22-05-2024 zo ingevuld: 

Mozes is de leider van het volk Israël bij de uittocht uit Egypte en de reis door de woestijn. Voordat Mozes sterft mag hij het beloofde land wel zien.

Op welke berg toont God hem het beloofde land?


78 % (afgerond)Op de Nebo. 
1 % (afgerond)Op de Ebal.
3 % (afgerond)Op de Gerizim.
18 % (afgerond)Op de Karmel.

Deuteronomium 34 spreekt over het sterven van Mozes. Voordat hij sterft beklimt hij de Nebo, een van de toppen van de Pisga, tegenover Jericho.

Als Mozes het beloofde land gezien heeft, sterft hij en wordt hij door God zelf begraven.

Op de Ebal en de Gerizim moesten de zegen en de vloek worden uitgesproken als het volk Israël in het beloofde land gekomen was

(Deuteronomium 27 en 28).

Op de Karmel vond de confrontatie van Elia met de profeten van Baäl plaats (1 Koningen 18).Zie ook onz pagina Deuteronomium.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De volgende zin komt uit het Bijbelboek Spreuken:

"Mijn zoon, houd je vaders richtlijnen vast, verwerp de lessen van ........ niet."


87 % (afgerond)je moeder 
6 % (afgerond)God de Heer
5 % (afgerond)je vader
2 % (afgerond)de profeten

Salomo spoort zijn zoon aan om te doen wat zijn vader hem opdraagt en de lessen van zijn moeder niet te verwerpen. Hun onderricht moet hij op zijn hart binden (Spreuken 6:20-21). Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het evangelie volgens Lucas wordt verteld dat Jezus twee├źnzeventig van zijn volgelingen uitzendt. Ze moeten twee aan twee naar iedere plaats gaan waar Jezus later naartoe zou gaan. Jezus geeft hun een aantal instructies mee.

Welke instructie geeft Hij niet?


68 % (afgerond)"Zeg: "Verlaat je vader en moeder en volg ons." 
4 % (afgerond)"Genees de zieken."
5 % (afgerond)"Neem niets mee."
23 % (afgerond)"Groet onderweg niemand."

Jezus gaf ze de instructie om bij het binnengaan van een huis te zeggen: "Vrede voor dit huis!" Als er een vredelievend mens woonde zou hun vrede met hem zijn. Zo niet, dan zou die vrede bij hen terugkeren.

Bij het genezen van de zieken moesten ze zeggen: "Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt."Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt: "Onze aardse vaders berispten ons maar voor korte tijd en naar eigen goeddunken, maar Hij (God de Vader) berispt ons voor onze eigen bestwil, om ons ........ ."


55 % (afgerond)te laten delen in zijn heiligheid. 
20 % (afgerond)te beschermen voor het kwaad.
26 % (afgerond)op het rechte pad te houden.

De schrijver zegt het als volgt: "Onze aardse vaders berispten ons maar voor korte tijd en naar eigen goeddunken, maar Hij berispt ons voor onze eigen bestwil, om ons te laten delen in zijn heiligheid."Zie ook onz pagina Hebree├źn.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
72% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl