3031 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 23-05-2024 (niveau 2)eerdere test 23 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 23-05-2024 zo ingevuld: 

Ten oosten van de tuin van Eden (het paradijs), stelt God ........ aan, om te voorkomen dat Adam en Eva terug zullen gaan.

Wat of wie stelt God aan?


3 % (afgerond)een enorme vuurspuwende slang
een groot leger
96 % (afgerond)cherubs met een vlammend zwaard 

Deze cherubs moesten voorkomen dat Adam en Eva van de levensboom zouden eten.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Exodus betekent: uittocht. In het Bijbelboek Exodus beschrijft Mozes de onderdrukking van het volk Israël in Egypte en hun bevrijding daaruit.

De farao weigert hardnekkig om het volk Israël te laten vertrekken. Een van de tien plagen die God daarom stuurt, is veepest.

Wiens vee wordt getroffen door de veepest? 


1 % (afgerond)Alleen het vee van de Israëlieten.
89 % (afgerond)Alleen het vee van de Egyptenaren. 
10 % (afgerond)Het vee van de Egyptenaren en het vee van de Israëlieten.

Als Mozes de plaag aankondigt aan de farao zegt hij: "De HEER zal onderscheid maken tussen het vee van de Israëlieten en dat van de Egyptenaren: de Israëlieten zullen geen enkel dier verliezen." (Exodus 9:4).

Als de plaag voorbij is, zegt de Bijbel: "De farao liet navraag doen en kreeg te horen dat er bij de Israëlieten niet één dier gestorven was. Toch bleef hij hardnekkig weigeren het volk te laten gaan." (Exodus 9:7).Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De schrijvers van de Bijbelboeken verschillen van karakter. Twee broers worden door Jezus 'zonen van de donder' genoemd. Een van deze twee schreef meerdere Bijbelboeken.

Hoe heet deze broer?


20 % (afgerond)Petrus
8 % (afgerond)Filippus
71 % (afgerond)Johannes 

Johannes en Jakobus, de zonen van Zebedeüs, worden door Jezus 'Boanerges' genoemd, wat betekent: 'zonen van de donder'.

Petrus en Andreas zijn ook broers, maar worden niet 'zonen van de donder' genoemd. Van Filippus weten we niet of hij een broer had.Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In de brief aan de Hebreeën wordt een beeld geschetst van het mens-zijn en het God-zijn van Jezus.

Van de Zoon (Jezus) wordt gezegd: "Hij ........ Gods luister, Hij is zijn ........ ."


41 % (afgerond)schittert, eerstgeborene
10 % (afgerond)glanst, geliefde
5 % (afgerond)schijnt, getuige.
44 % (afgerond)straalt uit, evenbeeld. 

Jezus, Gods Zoon, is de afstraling van Gods heerlijkheid (Hebreeën 1:3 HSV). In plaats van Gods probleem met de zonde, waarvoor Jezus' komst nodig was, liet Jezus de mensen Gods liefde en kracht ervaren, zodat ze God als enige God zouden erkennen.

In ditzelfde hoofdstuk, een paar verzen verder, wordt Jezus de eerstgeborene genoemd.Zie ook onz pagina Hebreeën.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
75% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl