3032 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 24-05-2024 (niveau 2)eerdere test 24 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 24-05-2024 zo ingevuld: 

Ruth is met haar schoonmoeder Naomi vanuit Moab naar Israël gekomen. Ruth heeft aren gelezen op het land van de rijke Boaz, die een bloedverwant is van Naomi’s man. Naomi stuurt Ruth naar Boaz, op de dorsvloer.

Waar moet zij gaan liggen?


6 % (afgerond)Bij de ingang van de dorsvloer.
1 % (afgerond)Tegen een hoop gerst.
91 % (afgerond)Aan het voeteneind van Boaz’ slaapplek. 
3 % (afgerond)Naast Boaz, op zijn slaapplek.

In Ruth 3:4 zegt Naomi dat Ruth aan Boaz’ voeteneind moet gaan liggen en in vers 7 staat dat Ruth dat daadwerkelijk doet. Boaz ligt tegen een hoop gerst te slapen.Zie ook onz pagina Ruth.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Volgens het Bijbelboek Spreuken mag een koning of een leider zich beslist niet te buiten gaan aan bier/wijn.

Aan wie kunnen ze beter bier geven?


32 % (afgerond)Aan hen die een kommervol bestaan leiden. 
3 % (afgerond)Aan hen die toch al verslaafd zijn aan de drank.
27 % (afgerond)Aan dwazen, die niet weten wat ze doen.
38 % (afgerond)Aan hun vijanden, zodat ze weerloos worden.

Volgens Spreuken 31:4 en volgende mag een koning zich niet te buiten gaan aan drank, maar kan hij wijn beter geven aan armen en wie diep ongelukkig zijn. Zo kunnen ze hun armoede vergeten.Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De evangelist Johannes vertelt over Natanaël die van Filippus over Jezus heeft gehoord, maar wat zegt Jezus over Natanaël?

"Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen jij ........ ."


18 % (afgerond)nog niet van mij gehoord had
5 % (afgerond)op je akker aan het werk was
71 % (afgerond)onder de vijgenboom zat 
6 % (afgerond)aan het bidden was op het dak van je huis

Johannes schrijft: "Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat'."Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De apostel Paulus schrijft aan de Romeinse christenen dat de hele wereld schuldig staat tegenover God want 'iedereen heeft ........ en ontbeert de ........ van God'.


16 % (afgerond)God verlaten - liefde
70 % (afgerond)gezondigd - nabijheid 
14 % (afgerond)God de rug toegekeerd - aanwezigheid

Paulus schrijft: "Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God."Zie ook onz pagina Romeinen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
66% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl