3658 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 02-06-2020 (niveau 2)eerdere test 02 JUN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 02-06-2020 zo ingevuld: 

In het Bijbelboek Exodus (=uittocht) beschrijft Mozes de onderdrukking van het volk Israël in Egypte en hun bevrijding daaruit.

De farao weigert hardnekkig om het volk Israël te laten vertrekken en daarom zendt God tien plagen. Bij de tweede plaag strekt Aäron zijn staf uit over de wateren in Egypte en roept zo kikkers op; zóveel dat het land er vol van is.

Wat doen de Egyptische tovenaars bij de kikkerplaag? 


8 % (afgerond)Zij erkennen dat Gods hand aan het werk is.
19 % (afgerond)Zij proberen met hun bezwering ook kikkers op te roepen, maar dat lukt hun niet.
5 % (afgerond)Zij laten met hun bezweringen de kikkerplaag ophouden.
68 % (afgerond)Zij doen met hun bezweringen hetzelfde en roepen ůůk kikkers op. 

Met hun bezweringen kunnen zij God imiteren en óók kikkers oproepen.

Maar zij kunnen de plaag niet stoppen. De farao moet Mozes en Aäron vragen om vurig tot God te bidden om de plaag te doen ophouden.Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Ester is een Joods meisje dat door koning Ahasveros tot koningin is gekozen tijdens de ballingschap in Babylonië.

Wat was de reden dat Haman, de hoogste na Ahosveros, woedend was op Mordechai?


3 % (afgerond)Haman stoorde zich aan wat Mordechai tegen hem zei.
2 % (afgerond)Mordechai keerde Haman de rug toe.
1 % (afgerond)Mordechai lachte Haman uit.
93 % (afgerond)Mordechai knielde of boog niet voor Haman. 

Alle hoge functionarissen aan het hof van Ahasveros vielen in de Koningspoort op de knieën en bogen zich voor Haman, die door de koning boven alle rijksgroten was geplaatst, behalve Mordechai, de Jood.Zie ook onz pagina Ester.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Niet van alle zogenoemde 'kleine profeten' is bekend wie hun vader is. Van sommige wordt dat wel vermeld.

Zo is Joël de zoon van ........ . 


50 % (afgerond)Petuel 
33 % (afgerond)AmittaÔ
16 % (afgerond)BeŽri

Het Bijbelboek Joël begint zo: “Dit zijn de woorden die de Heer richtte tot Joël, de zoon van Petuel.”

Beëri en Amittai waren vaders van andere profeten.Zie ook onz pagina JoŽl.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

De apostel Paulus schrijft aan zijn medewerker Timoteüs wat het doel van diens opdracht is.

Wat is dat?


17 % (afgerond)Volharding.
33 % (afgerond)Evangelieverkondiging.
9 % (afgerond)Liefde. 
41 % (afgerond)Het bemoedigen van de christenen.

De Bijbel zegt: "Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof."Zie ook onz pagina 1+2 TimotheŁs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
55% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl