3526 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 22-09-2020 (niveau 2)eerdere test 22 SEP latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 22-09-2020 zo ingevuld: 

In het Bijbelboek Exodus weigert de farao om het volk Israël te laten vertrekken en daarom stuurt God tien plagen. Vóór de laatste plaag en de uittocht uit Egypte stelt God een feest in voor de Israëlieten.

Welk feest?


De sabbat.
21 % (afgerond)Het Loofhuttenfeest.
74 % (afgerond)Het pesachfeest. 
4 % (afgerond)Grote Verzoendag.

Het pesachfeest is een gedenkdag, een feest ter ere van de Heer en alle komende generaties moeten dit vieren.

De Bijbel zegt: "En als uw kinderen dan vragen: 'Wat betekent dit gebruik?' antwoord dan: 'Wij brengen de Heer een pesachoffer omdat hij de huizen van de Israëlieten voorbij is gegaan toen hij de Egyptenaren strafte; ons heeft hij gespaard.'"Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

De engel Gabriël legt ........ het visioen uit van de ram en de geitenbok.


33 % (afgerond)Johannes
38 % (afgerond)DaniŽl 
29 % (afgerond)Jesaja

Gabriël wiens naam betekent 'de man van God', werd naar Daniël gestuurd om hem het visioen van de ram en de geitenbok uit te leggen en de aard en het werk van de meedogenloze koning (Daniël 8:23), de antichrist, mee te delen.Zie ook onz pagina DaniŽl.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

De Olijfberg is een bekende berg in de Bijbel.

Welke bewering is niet juist?


83 % (afgerond)Mozes stierf op de Olijfberg. 
17 % (afgerond)Jezus zal terugkomen op de Olijfberg.

Mozes is gestorven op de berg Nebo en daar door God zelf begraven (Deutronomium 34).

Als Jezus terugkomt, zal hij staan op de Olijfberg (Zacharia 14:4).Zie ook onz pagina Deuteronomium.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

De apostel Paulus noemt in zijn brief aan de christenen in Filippi allerlei zaken waarop hij trots zou kunnen zijn, maar waarvoor heeft hij dat allemaal opgegeven?


62 % (afgerond)Voor het getuigen van Christus Jezus.
2 % (afgerond)Voor het bestuderen van Gods Woord.
30 % (afgerond)Voor het kennen van Christus Jezus. 
7 % (afgerond)Voor het dienen van de christenen.

Alle genoemde zaken zijn belangrijk, maar voor Paulus was het kennen van Christus Jezus het allerbelangrijkste, zoals hij beschrijft in zijn brief aan de Filippenzen.Zie ook onz pagina Filippenzen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
56% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl