3328 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 21-06-2021 (niveau 2)



geen eerdere test beschikbaar 21 JUN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 21-06-2021 zo ingevuld:



 

Genesis vertelt het verhaal van Noach, die van God een ark moet bouwen. Voor het benoemen van de afmetingen wordt de lengtemaat 'el' gebruikt, dat is ongeveer 50 centimeter.

Hoe lang is die ark volgens Genesis?


16 % (afgerond)Zevenhonderd el.
19 % (afgerond)Honderdvijftig el.
62 % (afgerond)Driehonderd el. 
3 % (afgerond)Vijftig el.

Dat betekent dus dat de ark ongeveer 150 meter lang was. Er staat ook beschreven dat de ark 50 el (25 meter) breed en 30 el (15 meter) hoog moest worden. Dit is ongeveer zo groot als het grootste moderne vissersschip ter wereld. Dat werd in 1985 gebouwd.



Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.



 

Welke oproep staat niet in Jesaja 55?


13 % (afgerond)"Kom, ook al heb je geen geld."
34 % (afgerond)“Kom, koop levend water." 
24 % (afgerond)"Koop hier je voedsel en eet."
30 % (afgerond)"Koop wijn en melk zonder betaling."

Jesaja 55 gaat over het nieuwe verbond van de Heer met Israël.

Bij God vinden ze leven en overvloed zonder dat ze daarvoor hoeven te betalen. Maar er staat niets in deze tekst over levend water.

Over het levende water gaat het in Johannes 7:38.



Zie ook onz pagina Jesaja.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl.



 

Een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament is geschreven door Matteüs. Hierin staat dat de farizeeën en schriftgeleerden voortdurend eropuit zijn om Jezus te pakken op zijn woorden. In hoofdstuk 19 vragen ze hem of een man -om wat voor reden dan ook- van zijn vrouw mag scheiden.

Wat is het eerste antwoord van Jezus?


13 % (afgerond)"Een huwelijk verbreken is zonde en is vanaf het begin zo niet bedoeld."
1 % (afgerond)"Scheiden leidt tot overspel."
86 % (afgerond)"Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden." 

Matteüs 19:6 zegt: "Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden."



Zie ook onz pagina Matteüs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.



 

Het Bijbelboek Handelingen vertelt over Paulus die de christenen heeft vervolgd, maar na zijn bekering een apostel is geworden.

Waarom wil Paulus op zijn tweede zendingsreis Johannes Marcus niet meenemen?


18 % (afgerond)Omdat Johannes Marcus ziekelijk is.
80 % (afgerond)Omdat Johannes Marcus hen op de eerste reis in de steek gelaten heeft. 
2 % (afgerond)Omdat Johannes Marcus de reis niet kan betalen.

In de Bijbel staat dat Paulus Johannes Marcus niet mee wil hebben omdat hij hen tijdens de eerste reis in de steek heeft gelaten.



Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.



TOTAALRESULTAAT:
66% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)









Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl