2940 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 24-07-2024 (niveau 2)eerdere test 24 JUL geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 24-07-2024 zo ingevuld: 

In het Bijbelboek Leviticus spreekt God vaak met Mozes, de leider van het volk Israël. De broer van Mozes is Aäron.

Wat wordt de taak van Aäron en zijn zonen?


86 % (afgerond)Ze worden priesters en brengen de offers. 
2 % (afgerond)Ze worden aangesteld als rechters.
8 % (afgerond)Ze worden leiders van het volk,
3 % (afgerond)Ze worden verkenners van het nieuwe land.

In Leviticus 8 wordt de zalving beschreven van Aäron en zijn zonen tot priesters. Mozes heiligde hen door wassingen en offers.Zie ook onz pagina Leviticus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Volgens het Bijbelboek Spreuken wakkeren krenkende woorden woede aan, maar wat doet drift bedaren?


3 % (afgerond)Een flinke nachtrust.
3 % (afgerond)Een goed glas wijn.
91 % (afgerond)Een vriendelijk antwoord. 
3 % (afgerond)Een goede maaltijd.

"Een vriendelijk antwoord doet drift bedaren," zegt Spreuken 15:1.Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl. 

De Bijbel kent vier Evangeliën.

Is Lucas er een van?


99 % (afgerond)Ja. 
1 % (afgerond)Nee.Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook christipedia.nl. 

De schrijver van de Hebreeënbrief zegt tegen zijn lezers dat zij omringd zijn door geloofsgetuigen. Daarom doet hij een oproep om vastberaden de wedstrijd te lopen.

Wat is hierbij van groot belang?


18 % (afgerond)Dat zij rechtvaardig leven voor God.
70 % (afgerond)Dat zij hun blik gericht houden op Jezus. 
2 % (afgerond)Dat zij goed naar hun medegelovigen kijken.
11 % (afgerond)Dat zij vrijmoedig God om hulp vragen.

De schrijver begint hoofdstuk 12 met de bemoediging dat de voorbeelden van de figuren uit hoofdstuk 11 ons tot getuigen zijn. Hij vervolgt dat we elke last moeten afwerpen evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken, en vastberaden de wedstrijd moeten lopen die voor ons ligt. "Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof."Zie ook onz pagina Hebreeën.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
86% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl