3185 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 22-02-2024 (niveau 3)eerdere test 22 FEB geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 22-02-2024 zo ingevuld: 

Gideon gaat de strijd aan met de Midjanieten. Hij hoort een droom die zijn vijanden onderling aan elkaar vertellen.

Waarover gaat die droom?


3 % (afgerond)Over de zon, maan en sterren die buigen voor Gideon.
4 % (afgerond)Over een zonsverduistering die verwarring veroorzaakt.
88 % (afgerond)Over een gerstebrood dat door het kamp rolt en een tent omver kegelt. 
5 % (afgerond)Over een waterkruik en een speer die door een van Gideons mannen worden meegenomen.

Gideon hoort over de droom in het vijandelijke kamp. Een waterkruik en speer werden door David weggehaald bij de tent van Saul (1 Samuel 26:12) en in Jozefs droom buigen de zon, maan en sterren voor hem (Genesis 37).Zie ook onz pagina Rechters.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In psalm 139 verwondert David zich erover hoe God hem door en door kent, zelfs al van vóór zijn geboorte. 

In vers 15 zegt hij: “Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor U geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend,  aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.”

Elders in de Bijbel staat een tekst hieraan verwant: “Uw handen hebben me gevormd en gemaakt, geheel en al – en nu wilt u mij verdelgen? Met vlees en huid ben ik door u bekleed, met botten en pezen hebt u mij samengeweven.”

In welk Bijbelboek staat deze tekst?


7 % (afgerond)In Prediker.
11 % (afgerond)In Klaagliederen.
83 % (afgerond)In Job. 

In Job 10:8-11 staat: "Uw handen hebben me gevormd en gemaakt, geheel en al – en nu wilt U mij verdelgen?

Bedenk toch dat U mij gevormd hebt uit leem, wilt U mij tot stof doen terugkeren? Hebt U mij niet als melk uitgegoten en als kaas doen stremmen? Met vlees en huid ben ik door U bekleed, met botten en pezen hebt U mij samengeweven."Zie ook onz pagina Job.
Zie ook debijbel.nl. 

Jezus moet door Samaria en ontmoet daar de Samaritaanse vrouw bij de waterput.

Waar ligt het gebied Samaria?

 

 


3 % (afgerond)Punt I
76 % (afgerond)Punt II 
21 % (afgerond)Punt III

Samaria is een landstreek in Israël. Het ligt tussen Galilea en Juda (Judea). Na de val van de stad Samaria, in het Oude Testament de hoofdstad van het tienstammenrijk van Israël, werd de naam Samaria vooral gebruikt voor de landstreek tussen Judea en Galilea, waar de Samaritanen leefden.Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Openbaring vertelt over de 144.000 die voor de troon van God zijn, waarbij Jozef wordt vertegenwoordigd door de stammen Manasse en Efraïm. Echter, er ontbreekt ook een stam!

Welke?


14 % (afgerond)De stam Aser.
9 % (afgerond)De stam Zebulon.
8 % (afgerond)De stam Naftali.
69 % (afgerond)De stam Dan. 

Waarom Dan niet genoemd wordt in Openbaring is niet helemaal duidelijk. Zie ook onz pagina De Bijbel.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
79% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl