MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 25-03-2019 (niveau 2)eerdere test 25 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 25-03-2019 zo ingevuld: 

In Genesis wordt geschreven over mensen die bijzonder lang hebben geleefd.

Hoe heet degene die het langst leefde?


98 % (afgerond)Metuselach 
1 % (afgerond)Adam
1 % (afgerond)Enos
1 % (afgerond)Noach

Metuselach is volgens de Bijbel de oudste mens die ooit heeft geleefd. Hij werd 969 jaar.

Adam stierf toen hij 930 jaar oud was. (Genesis 5:5)
Enos leefde 905 jaar. (zie Genesis 5:11)

Noach leefde na de zondvloed nog driehonderdvijftig jaar. In totaal leefde Noach negenhonderdvijftig jaar. (Genesis 9:28, 29)Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Jeremia profeteerde tijdens de regering van een aantal koningen van het zuidelijke stammenrijk, Juda.

Welke van de onderstaande koningen hoort hier niet bij?


19 % (afgerond)Jojakim
29 % (afgerond)Hizkia 
20 % (afgerond)Josia
32 % (afgerond)Sedekia

Jeremia profeteerde vanaf het dertiende jaar van koning Josia, tijdens de regering van koning Jojakim tot aan het einde van het elfde regeringsjaar van Sedekia.

Hizkia was een koning die leefde in de tijd van de profeet Jesaja.Zie ook onz pagina Jeremia.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

In het Bijbelboek Handelingen staat dat Paulus de christenen heeft vervolgd en na zijn bekering een apostel is geworden.

Wat gebeurt er met Paulus als hij Jezus ontmoet op de weg naar Damascus?


1 % (afgerond)Hij wordt doof.
92 % (afgerond)Hij wordt blind. 
4 % (afgerond)Er gebeurt niets.
3 % (afgerond)Hij kan niet meer lopen.

In de Bijbel staat dat Saulus (Paulus) zijn open open had maar niets kon zien.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Na drie dagen is Jezus weer opgestaan uit de dood en verschijnt hij aan zijn leerlingen.

Wat is de reactie van Tomas als hij de wonden van Jezus ziet?


14 % (afgerond)"U bent waarlijk opgestaan!"
4 % (afgerond)"Het is de Heer!"
15 % (afgerond)"Meester, bent u het!"
66 % (afgerond)"Mijn Heer, mijn God!" 

Tomas kon pas geloven als hij Jezus zelf zou zien. Nadat Tomas de wonden in Jezus' handen ziet en de wonden in zijn zijde voelt, roept hij uit: "Mijn Heer, mijn God!"Zie ook onz pagina Pasen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
71% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)