MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 26-05-2020 (niveau 3)eerdere test 26 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 26-05-2020 zo ingevuld: 

De eerste negen hoofdstukken van 1 Kronieken bestaan voornamelijk uit geslachtsregisters. 

Hoeveel zonen kreeg David volgens 1 Kronieken 3 in Hebron?


43 % (afgerond)6 
20 % (afgerond)5
14 % (afgerond)2
24 % (afgerond)4

1 Kronieken 3:4 zegt: "Zes zonen kreeg hij in Hebron, waar hij zeven jaar en zes maanden regeerde."Zie ook onz pagina 1+2 Kronieken.
Zie ook christipedia.miraheze.org.
Zie ook debijbel.nl. 

Koning Artaxerxes laat Ezra magistraten en rechters aanstellen over het hele volk in de provincie Trans-Eufraat en die de wet van God kennen.

Waarom laat hij dit aan Ezra over?


3 % (afgerond)Omdat de Koning ziet dat Ezra zijn gezonde verstand gebruikt.
17 % (afgerond)Omdat de Koning vertrouwen heeft in Ezra.
3 % (afgerond)Omdat de Koning ziet dat Ezra een echte bestuurder is.
78 % (afgerond)Omdat de Koning ziet dat Ezra beschikt over goddelijke wijsheid. 

Het is omdat de Koning ziet (heeft gezien) dat Ezra beschikt over een wijsheid van zijn God. Zie Ezra 7:25.Zie ook onz pagina Ezra.
Zie ook debijbel.nl. 

Jezus komt met zijn leerlingen aan in Betsaïda, waar een blinde man bij hem gebracht wordt. Jezus pakt deze man bij de hand.

Waar brengt hij hem naartoe?


14 % (afgerond)Hij brengt hem naar de synagoge.
14 % (afgerond)Hij brengt hem buiten het huis.
3 % (afgerond)Hij brengt hem thuis.
69 % (afgerond)Hij brengt hem buiten het dorp. 

Jezus brengt de man buiten het dorp. Zie Marcus 8:23.Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl. 

In het Bijbelboek Handelingen wordt verteld over de komst van de heilige Geest en de uitwerking daarvan op de gelovigen.

Ze werden door God gezegend.

Waaraan merkten ze dat?


3 % (afgerond)God gaf hen gezondheid; niemand werd ziek.
2 % (afgerond)De Heer zegende hen met brood en andere levensmiddelen.
93 % (afgerond)Er kwamen dagelijks mensen bij, die ook geloofden. 
3 % (afgerond)God gaf hen rijkdom en aanzien.

De eerste christenen kwamen eensgezind bijelkaar en ze deelden alles samen. De Heer voegde dagelijks mensen toe aan de kring, die gelovig waren geworden.

Zie Handelingen 2:43-47Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
70% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)