MOB-versie | Naar grote versieDe Bijbel

De Bijbel is het geschreven woord van God. Het is een verzameling van 66 heilige geschriften en heeft goddelijk gezag. De Bijbel beschrijft oorsprong en toekomst van de wereld, Gods handelen met de mens en de geschiedenis en toekomst van Gods volk. De geschriften zijn door verschillende mensen, door God geïnspireerd, op verschillende tijden en plaatsen tot stand gekomen en later samengevoegd tot één boek. Dit is het meest verspreide boek ter wereld geworden. Het woord bijbel komt van het Griekse meervoudswoord biblia, wat 'boeken' betekent.

 

Geschriften

De Bijbel omvat 66 boeken in twee hoofddelen: 39 boeken vormen het Oude Testament (OT) en 27 boeken vormen het Nieuwe Testament (NT). Het OT is vóór Christus ontstaan en ziet heen naar Hem. Het NT is ná Christus ontstaan en ziet terug op Zijn komst in de wereld, zijn leer en leven, zijn sterven, verrijzenis en hemelvaart. Het NT ziet ook omhoog naar de verheerlijkte Heer die in de hemel is en het ziet heen naar Zijn wederkomst.

 

Op BeterBijbel.nl maken we gebruik van de Nederlandse Bijbelvertaling (NBV), de meest gangbare Bijbel die momenteel in omloop is in Nederland. Lees hier meer over deze vertaling.

 

Lees op Christipedia.nl ook meer over onderstaande onderwerpen:

Bron: Christipedia