MOB-versie | Naar grote versiePinksteren

Pinksteren is een hoogtijd in de christenheid die in Nederland, België en vele andere landen twee dagen duurt. Het is een feest tot gedachtenis van de mededeling van de Heilige Geest aan de leerlingen van Jezus die op de Joodse pinksterdag in Jeruzalem bijeen waren. Op die dag daalde de Geest, gezonden door de verheerlijkte Heer Jezus, uit de hemel neer, maakte inwoning in de leerlingen en voegde hen samen tot één lichaam. Aldus werd de gemeente van Jezus Christus gesticht.

 

Het woord 'pinksteren' is afgeleid van het Griekse woord 'pentèkostè' (=vijftig; Gr. pente =vijf) of 'pentekostos' (=vijftigste) (vgl. Engels pentecost), dat 'vijftig' betekent. Pinksteren begint op de vijftigste dag na Pasen.

De datum van Pinksteren (eerste pinksterdag) wordt in het oosten volgens de Juliaanse en in het westen volgens de Gregoriaanse kalender berekend. Het gevolg hiervan is dat christenen in het oosten Pinksteren meestal op een andere zondag vieren dan christenen in het westen.

Het Pinksterfeest stamt uit de Bijbel en de godsdienst van het Jodendom, waar het in Israël een oogstfeest was. Daar wordt het ook Wekenfeest genoemd, omdat het zeven weken na het feest van de Eerstelingsgarve (de eerste Paasdag in de christenheid) gevierd werd, zie art. Wekenfeest. De Israëlieten telden vijftig dagen, te beginnen op de dag van Eerstelingsgarve. De vijftigste dag valt op de dag na de zevende sabbat na Eerstelingsgarve. Er zijn dan 'zeven volkomen sabbatten' verstreken.

Het Wekenfeest is door God ingesteld voor Israël. Het Nieuwe Testament geeft de gelovigen in Jezus Christus, die niet onder de wet van Mozes zijn, geen gebod, aansporing of aanmoediging om het pinksterfeest te vieren.

 

Kijk ook op Christipedia