MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 27-05-2020 (niveau 3)eerdere test 27 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 27-05-2020 zo ingevuld: 

Als het volk Israël Kanaän is binnengetrokken wordt het land verdeeld. Welke stam krijgt geen eigen grondgebied?


6 % (afgerond)Jozef
3 % (afgerond)Dan
1 % (afgerond)Benjamin
90 % (afgerond)Levi 

De stam Levi kreeg geen eigen gebied, omdat ze priesters waren en verdeeld over het land woonden. De stam Jozef kreeg zelf geen deel, maar Jozefs zonen Efraïm en Manasse kregen in zijn plaats elk een groot deel.Zie ook onz pagina Deuteronomium.
Zie ook christipedia.miraheze.org.
Zie ook debijbel.nl. 

God spreekt regelmatig tot de profeet Ezechiël door een visioen. Waarmee vergelijkt God het volk Israël in het visioen in Ezechiël 37?


4 % (afgerond)Met een uitbottende vijgenboom.
81 % (afgerond)Met beenderen die tot leven komen. 
13 % (afgerond)Met schapen zonder herder.
3 % (afgerond)Met een bloeiende wijnstok.

Ezechiël belandt door Gods geest in een dal vol beenderen. Hij moet tegen de beenderen profeteren, dat God zegt dat ze weer tot leven zullen komen. Er komen pezen aan en er komt vlees op, het geheel wordt overtrokken met huid en God geeft ze adem. Ezechiël ziet dat gebeuren en krijgt van God de uitleg dat dit over het volk Israël gaat, dat door God hersteld zal worden. Zie ook onz pagina EzechiŽl.
Zie ook debijbel.nl. 

Paulus schrijft in zijn tweede brief aan de Korintiërs dat hij voor de derde keer naar hen toe zal komen. Toen hij voor de tweede keer bij hen was, had hij al tegen degenen die maar bleven zondigen gezegd dat hij hen niet zou sparen wanneer hij weer zou komen.

Wanneer is een aanklacht volgens Paulus rechtsgeldig?


4 % (afgerond)Op grond van een getuigenverklaring.
89 % (afgerond)Op grond van meerdere getuigenverklaringen. 
2 % (afgerond)Op grond van mannelijke getuigenverklaringen.
4 % (afgerond)Op grond van een apostelverklaring.

Paulus schrijft in de tweede brief aan de Korintiërs: "Er staat geschreven dat een aanklacht rechtsgeldig wordt op grond van ten minste twee getuigenverklaringen."

Andere vertalingen spreken van twee of drie getuigen.Zie ook onz pagina 1+2 KorintiŽrs.
Zie ook debijbel.nl. 

Petrus houdt voor een grote menigte een krachtige toespraak op het pinksterfeest.

Hoe reageren de mensen na deze toespraak ?


1 % (afgerond)Ze lopen weg en moeten huilen.
76 % (afgerond)Ze vragen wat ze moeten doen. 
1 % (afgerond)Ze worden boos en beginnen te schelden.
21 % (afgerond)Ze raken in vervoering en profeteren.

Handelingen 2:37:"Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?"Zie ook onz pagina Pinksteren.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
84% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)