MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 29-05-2020 (niveau 2)eerdere test 29 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 29-05-2020 zo ingevuld: 

Het Bijbelboek Ruth vertelt over een jonge weduwe, Ruth, die met haar schoonmoeder Noömi vanuit Moab in Israël komt wonen. Ruth komt in contact met de rijke Boaz en trouwt uiteindelijk met hem.

Welke naam komt niet voor in het Bijbelboek Ruth?


73 % (afgerond)Abraham 
2 % (afgerond)Orpa
5 % (afgerond)Elimelech
19 % (afgerond)David

De naam Abraham komt niet voor in het boek Ruth, maar voornamelijk in Genesis. David wordt aan het eind van het boek vermeld in de lijst met nakomelingen. Elimelech is de man van Noömi en Orpa de schoonzus van Ruth.Zie ook onz pagina Ruth. 

In het Bijbelboek Spreuken is o.a. 'Wijsheid' aan het woord. Wijsheid was er al voordat de schepping tot stand kwam.

Hoe noemt Wijsheid zichzelf?


38 % (afgerond)Morgenster.
14 % (afgerond)Zoon van God.
25 % (afgerond)Opperste wijsheid.
24 % (afgerond)Gods lieveling. 

In Spreuken 8 spreekt Wijsheid over de Heer en zijn scheppingswerk. Daar was Wijsheid bij. Hij zegt in vers 30: "Ik was zijn lieveling (NBV) of zijn Lievelingskind (HSV)."Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

In hoofdstuk 16 van het evangelie volgens Johannes neemt Jezus afscheid van zijn leerlingen. Hij weet dat ze dit moeilijk vinden en bereidt hen daarop voor.

Welke gelijkenis gebruikt Jezus om dit pijnlijke gebeuren te verzachten?


16 % (afgerond)Hij vergelijkt het met een verre reis naar het buitenland.
25 % (afgerond)Hij vergelijkt het met de geboorte van een kind. 
59 % (afgerond)Hij vergelijkt het met een koning, die tijdelijk afwezig is.

Jezus zegt dat ook een vrouw het moeilijk heeft als de geboorte nadert, maar als het kind er is, herinnert ze zich de pijn niet meer omdat ze blij is dat een mens ter wereld is gekomen.

De gelijkenis met een koning staat in Matteüs 25.Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl. 

Het leven van de eerste christenen begint er, na de komst van de heilige Geest, heel anders uit te zien dan voor die tijd.

Ze ........ .


5 % (afgerond)zijn veel blijer dan eerst
2 % (afgerond)luisteren niet langer naar de schriftgeleerden
4 % (afgerond)zijn niet langer bang voor allerlei geesten
89 % (afgerond)blijven bij elkaar en hebben alles gemeenschappelijk 

Toen de mensen gedoopt waren en de heilige Geest hadden ontvangen, bleven ze bij elkaar en hadden alles gemeenschappelijk (Handelingen 2:44).Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
53% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)