MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 30-05-2020 (niveau 3)eerdere test 30 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 30-05-2020 zo ingevuld: 

In Exodus 1 wordt vier keer een onderdrukkingsmaatregel van de farao tegen Israël genoemd.

Wat is zijn onderliggende angst?


2 % (afgerond)De farao had een fobie voor schaapsherders, en dat is precies wat de HebreeŽrs voornamelijk zijn.
41 % (afgerond)Dat de IsraŽlische cultuur de Egyptische cultuur gaat overheersen.
57 % (afgerond)Dat IsraŽl de strijd aanbindt tegen Egypte en uit het land wegtrekt. 

De farao zegt: "Stel dat er oorlog uitbreekt en zij zich aansluiten bij onze vijanden, de strijd tegen ons aanbinden en uit het land wegtrekken!

De laatste angst van de farao, zoals verwoord in het eerste hoofdstuk van Exodus met de uittocht uit Egypte, wordt bewaarheid en is hét hoofdthema van het Bijbelboek Exodus.Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl. 

Waar woont de profeet Ezechiël als hij het eerste visioen van de Heer krijgt en de opdracht om te profeteren?


14 % (afgerond)Bij de Jabbokrivier.
24 % (afgerond)Aan de oever van de Eufraat.
54 % (afgerond)Bij het Kebarkanaal. 
9 % (afgerond)Bij de Tigris.

Na het visioen is Ezechiël weer terug op de plaats waar hij woonde, bij de Joodse ballingen uit Juda bij het Kebarkanaal in Babel. Het Kebarkanaal staat in verbinding met de Eufraat.Zie ook onz pagina EzechiŽl.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Een van de brieven in het Nieuwe Testament is geschreven door de apostel Jakobus.

Wat viert volgens de brief van Jakobus hoogtij, als jaloezie en egoïsme heersen?


23 % (afgerond)Wanorde en allerlei kwaad. 
1 % (afgerond)Ongeduld en onbegrip.
33 % (afgerond)Haat en afgunst.
43 % (afgerond)Wetteloosheid en liefdeloosheid

Jakobus confronteert zijn lezers met scherpe tegenstellingen. Als jaloezie en egoÔsme je leven beheersen, dan zul je daar ook de bittere vruchten van plukken, namelijk wanorde en kwaad. Daartegenover is er de 'wijsheid van boven' die zuiver en vredelievend is.

Zie ook onz pagina Jakobus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Na de toespraak van Petrus op het Pinksterfeest zijn velen onder de indruk en laten zich dopen. Ze ontvangen de Heilige geest.

Wat gebeurt er daarna met deze mensen?


78 % (afgerond)Zij vormen een gemeenschap, breken het brood en wijden zich aan het gebed. 
5 % (afgerond)Ze gaan naar huis en loven God.
5 % (afgerond)Ze gaan bij elkaar wonen en vormen een commune.
12 % (afgerond)Ze gaan allen vol blijdschap op weg naar huis.

Nadat de mensen waren gedoopt, volgden ze trouw het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood (Avondmaal) en wijdden zich aan het gebed (Handelingen 2:42).Zie ook onz pagina Pinksteren.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
53% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)