MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 01-06-2020 (niveau 3)eerdere test 01 JUN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 01-06-2020 zo ingevuld: 

Volgens Genesis wonen Abraham en Sara een tijd in Gerar, het gebied van koning Abimelech. Abraham zegt tegen mensen dat Sara zijn zus is en Abimelech laat haar naar zijn paleis halen.

Hoe straft God Abimelech voor het in huis halen van Abrahams vrouw?


1 % (afgerond)Wilde dieren vallen de stad aan.
15 % (afgerond)Er komt hongersnood in Gerar.
22 % (afgerond)De pest breekt uit in zijn paleis.
61 % (afgerond)Abimelechs vrouwen kunnen geen kinderen meer krijgen. 

Toen God aan Abimelech vertelde dat Sara getrouwd was, werd Abimelech bang en gaf haar terug aan Abraham. Abraham bad toen voor het huis van Abimelech en alle vrouwen genazen toen.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl. 

De dichter van het boek Spreuken schrijft regelmatig in tegenstellingen.

In hoofdstuk 10 zegt hij dat ........ ruzie voortbrengt en dat ........ alle fouten toe dekt.

 


8 % (afgerond)afgunst, geloof
5 % (afgerond)onbegrip, geduld
1 % (afgerond)ongeloof, begrip
86 % (afgerond)haat, liefde 

In Spreuken 10:12 staat: "Haat brengt ruzie voort,

liefde dekt alle fouten toe."Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl. 

In Matteüs 10 staat dat Jezus twaalf leerlingen (de apostelen) bijzondere gaven meegeeft. Welke?


10 % (afgerond)Het schenken van vergeving van zonden en het genezen van elke kwaal of ziekte.
1 % (afgerond)Het uitdrijven van onreine geesten en zien wat er in de toekomst gaat gebeuren.
82 % (afgerond)Het uitdrijven van onreine geesten en het genezen van elke kwaal of ziekte. 
7 % (afgerond)Het opwekken van de doden het genezen van elke kwaal of ziekte.

In de Bijbel staat dat Jezus zijn leerlingen macht gaf over de onreine geesten om die uit te drijven, en om elke ziekte of kwaal te genezen.Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Van Johannes de Doper wordt gezegd dat hij groot zal zijn voor de Heer. Hij zal geen wijn en sterke drank drinken en hij zal vervuld worden met de heilige Geest.

Vanaf welk moment zal hij vervuld zijn?


11 % (afgerond)Vanaf het moment dat zijn dienst begint.
2 % (afgerond)Vanaf het moment dat hij kracht nodig heeft.
10 % (afgerond)Vanaf dat hij gespeend is.
77 % (afgerond)Al voor zijn geboorte. 

In Lucas 1:15 staat: "Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is."Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
77% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)