MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 02-06-2020 (niveau 3)eerdere test 02 JUN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 02-06-2020 zo ingevuld: 

Samaria werd de hoofdstad van Israël.

Wie bouwde die stad?


41 % (afgerond)Koning Omri. 
3 % (afgerond)Koning Nadab.
37 % (afgerond)Koning Jerobeam.
20 % (afgerond)Koning Achab.

De Bijbel zegt over Omri: "Toen hij zes jaar in Tirsa had geregeerd, kocht hij van een zekere Semer voor twee talent zilver een berg. Hij liet er huizen op bouwen en noemde de stad die hij liet bouwen Samaria, naar Semer, de vorige bezitter van de berg." (1 Koningen 16:23-24)

Van zijn zoon Achab staat daarna geschreven dat hij regeerde in Samaria.Zie ook onz pagina 1+2 Koningen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Hoe liep het af met het vierde dier in het visioen dat Daniël had? 


9 % (afgerond)Hij werd verbannen.
10 % (afgerond)Hem werd het zwijgen opgelegd.
40 % (afgerond)Zijn lichaam werd in de afgrond geworpen.
41 % (afgerond)Zijn lichaam werd vernietigd en aan de vlammen prijsgegeven. 

Het dier wordt gedood vanwege de grootspraak van de horen (Daniël 7:8) en vindt zijn totale ondergang door een Goddelijk gericht. Men kan zich niet straffeloos keren tegen God. "God keert zich tegen hoogmoedigen." (Ezechiël 24:24 en Jakobus 4:6).Zie ook onz pagina DaniŽl.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Koning herodes hoort van Jezus omdat zijn naam inmiddels overal bekend is geworden. Sommigen zeggen dat hij Johannes de Doper is die opgewekt is uit de dood.

Wat zeggen anderen?


93 % (afgerond)Dat het Elia is. 
1 % (afgerond)Dat het Elisa is.
2 % (afgerond)Dat het Mozes is.
4 % (afgerond)Dat het Jezus is.

Herodes dacht dat het Johannes was, maar anderen zeiden: "Het is Elia."

Zie Marcus 6:15,16.Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl. 

Wat was de waarde van de boeken die, ten tijde van de apostel Paulus, in Efeze zijn verbrand?


10 % (afgerond)25.000 zilverstukken
13 % (afgerond)80.000 zilverstukken
37 % (afgerond)30.000 zilverstukken
40 % (afgerond)50.000 zilverstukken 

In de Bijbel staat de waarde van de boeken vermeld.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
54% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)