MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 10-07-2020 (niveau 2)eerdere test 10 JUL latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 10-07-2020 zo ingevuld: 

Als de Israëlieten na de woestijnreis in Kanaän wonen, worden ze geleid door rechters (richters).

Wie was de eerste rechter van Israël?


36 % (afgerond)Samuel
43 % (afgerond)OtniŽl 
18 % (afgerond)Simson
3 % (afgerond)Saul

Vanaf Rechters hoofdstuk 3 wordt verteld over de diverse rechters. Simson was de rechter die bekend stond om zijn kracht. Samuel was de laatste rechter (1 en 2 Samuel) en Saul was de eerste koning (1 Samuel 9).Zie ook onz pagina Rechters.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

De volgende zin komt uit het Bijbelboek Spreuken:

"Mijn zoon, houd vast aan wat je vader je opdraagt, verwerp de lessen van ........ niet."


4 % (afgerond)de profeten
10 % (afgerond)je vader
77 % (afgerond)je moeder 
8 % (afgerond)God de Heer

Salomo spoort zijn zoon aan om te doen wat zijn vader hem opdraagt en de lessen van zijn moeder niet te verwerpen. Hun onderricht moet hij op zijn hart binden.Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

De evangelist Johannes beschrijft een maaltijd bij het meer van Galilea. Daar krijgen vijfduizend mannen en daarnaast vrouwen en kinderen te eten van wat één jongen bij zich heeft.

Wat heeft hij bij zich?


74 % (afgerond)Vijf gerstebroden en twee vissen. 
13 % (afgerond)Vijf tarwebroden en twee visjes.
9 % (afgerond)Twee tarwebroden en vijf vissen.
4 % (afgerond)Drie gerstebroden en vijf vissen.

In Johannes 6 staat dat de jongen vijf gerstebroden en twee visjes bij zich had. Jezus vermenigvuldigde die en na afloop waren er nog twaalf volle manden over.Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Aan de gemeente in Korinte legt de apostel Paulus uit dat mensen die het evangelie verkondigen ook hiermee in hun levensonderhoud mogen voorzien.

Welk argument gebruikt hij daarbij?


4 % (afgerond)Voor wat hoort wat.
77 % (afgerond)De tempeldienaars mogen ook eten van wat naar de tempel gebracht wordt. 
20 % (afgerond)God wil dat het in materieel opzicht ook goed gaat met zijn kinderen.

In 1 Korintiërs 9:13 en 14 staat: "U weet toch dat wie in de tempel dienst doen daarvan leven, en dat wie aan het altaar dienen een deel van het offervlees krijgen? Voor hen die het evangelie bekendmaken geldt hetzelfde: de Heer heeft bepaald dat zij door te verkondigen in hun levensonderhoud mogen voorzien."Zie ook onz pagina 1+2 KorintiŽrs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
68% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)