MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 18-05-2019 (niveau 3)eerdere test 18 MEI geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 18-05-2019 zo ingevuld: 

Waaruit blijkt dat in het Bijbelboek Ester de toepassing van het bevel van de koning, verzegeld met zijn zegelring, in alle 127 provincies (gewesten) van het koninkrijk niet mis te verstaan is?


3 % (afgerond)Degenen die niet het bevel gehoorzamen, zullen tot slaaf gemaakt worden.
11 % (afgerond)De soldaten van de koning zullen de ongehoorzamen doden.
8 % (afgerond)Ongehoorzaamheid aan het bevel zal zwaar gestraft worden.
79 % (afgerond)Voor elke provincie is er een bevel in haar eigen schrift en voor elk volk in zijn eigen taal. 

Het bevelschrift van de koning, door Mordechai opgesteld, voor elk volk in zijn eigen taal was voor iedereen te begrijpen. Het is een bewijs van het grote inzicht van Mordechai.Zie ook onz pagina Ester.
Zie ook debijbel.nl. 

In Jesaja 40 staat een aantal uitspraken over degene die hoopt op de HEER.

Welke van de onderstaande uitspraken hoort daar niet bij?


21 % (afgerond)Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar.
54 % (afgerond)Hij zal wonen in een oase van vrede. 
6 % (afgerond)Hij loopt, maar wordt niet moe.
20 % (afgerond)Hij rent, maar raakt niet uitgeput.

"Wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput."

De andere uitspraak komt uit Jesaja 32:18.Zie ook onz pagina Jesaja.
Zie ook debijbel.nl. 

Volgens de Hebreeënbrief berispen (HSV: bestraffen) aardse vaders hun kinderen naar eigen goeddunken en maar voor korte tijd.

Waarom berispt God de mensen soms? 


11 % (afgerond)Om tot hen door te dringen.
18 % (afgerond)Om hen te leren elkaar lief te hebben.
34 % (afgerond)Om hen te laten delen in heiligheid. 
37 % (afgerond)Om hen bij te sturen.

De schrijver van de brief noemt het leven op aarde een leerschool. God berispt de mensen voor hun eigen bestwil, om hen te laten delen in zijn heiligheid.

 

De NBV gebruikt hier het woord 'berispen'. Dit is een verzwakking van de oorspronkelijke woorden straffen of tuchtigen zoals deze gebruikt worden in de NBG en HSV.Zie ook onz pagina HebreeŽn.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Israël heeft in de geschiedenis regelmatig te maken gehad met de Ammonieten en de Moabieten.

Van wie stammen deze twee volken af?


7 % (afgerond)Van een van de kinderen van Abraham en Ketura
76 % (afgerond)Van de dochters van Lot, die met hun vader sliepen. 
2 % (afgerond)Van Chofni en Pinechas, de zonen van Eli.
15 % (afgerond)Van de kinderen van Cham, de zoon van Noach.

Het zijn de nakomelingen van de dochters van Lot, die na de verwoesting van Sodom en Gomorra hun vader dronken voerden en met hem sliepen.Zie ook onz pagina De Bijbel.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
61% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)