MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 22-07-2019 (niveau 3)eerdere test 22 JUL geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 22-07-2019 zo ingevuld: 

Genesis doet verslag van een oorlog waarbij Lot, de neef van Abraham, gevangengenomen wordt.

Hoe is Abraham dit te weten gekomen?


58 % (afgerond)Dit werd door een vluchteling aan Abram gemeld. 
5 % (afgerond)Koning Kedorlaomer van Elam heeft deze boodschap laten overbrengen.
28 % (afgerond)Deze boodschap werd door een bode gebracht.
9 % (afgerond)Abraham kwam een groep vluchtelingen tegen.

In Genesis 14:13 staat: "Dit werd door een vluchteling aan Abram gemeld."Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl. 

Wat is volgens de schrijver van het Bijbelboek Prediker de overeenkomst tussen een wijze en een dwaas?


67 % (afgerond)Beiden worden voorgoed vergeten. 
5 % (afgerond)Beiden zullen in de hemel komen.
18 % (afgerond)Beiden lijden honger.
10 % (afgerond)Beiden zijn onrechtvaardig.

De Prediker vindt wijsheid nuttiger dan dwaasheid, maar beseft ook dat het uiteindelijk niet veel uitmaakt: al doe ik nog zo wijs, ik word toch vergeten.

In de HSV wordt dit genuanceerder verwoord: "Er is immers voor eeuwig niet meer herinnering aan een wijze dan aan een dwaas."
Dit doet meer recht aan de werkelijkheid, want sommige dwazen en sommige wijzen worden nog steeds niet vergeten.

Zie ook onz pagina Prediker.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het evangelie volgens Matteüs staat dat koning Herodes Johannes de Doper gevangen had genomen, maar hem niet wilde laten doden. Waarom niet?


3 % (afgerond)Hij was bang voor de Joodse raad want die ging daar over.
14 % (afgerond)Hij was bang dat God hem zou straffen.
81 % (afgerond)Hij was bang voor het volk want dat zag Johannes als een profeet. 
2 % (afgerond)Hij was bang voor de Romeinen want hij moest daarvoor hun toestemming hebben.

Herodes wilde het Joodse volk te vriend houden. Voor de Romeinen en de Joodse Raad had hij niet te vrezen en met God hield hij geen rekening.Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl. 

Paulus behandelt in zijn brieven verschillende onderwerpen. In één korte brief van hem gaat het maar over één onderwerp.

Welke brief is dat en waar gaat die over?


74 % (afgerond)Filemon. Filemon wordt aangespoord om Onesimus te vergeven en aan te nemen als een broeder in het geloof. 
18 % (afgerond)Titus. Hij geeft praktische aanwijzingen over het aanstellen van oudsten in de gemeente.
8 % (afgerond)Judas. Er wordt een waarschuwing gegeven omdat gelovigen een losbandig leven zijn gaan leiden.

Onesimus, de weggelopen slaaf was door Paulus tot geloof gekomen. Er was nu dus een probleem tussen twee gelovigen! Paulus illustreert met de beschreven actie het belang om ook moeilijke, lastige situaties tussen gelovigen geestelijk op te lossen.

De brief aan Titus is langer dan die aan Filemon en behandelt meerdere onderwerpen.

Judas is niet door Paulus geschreven.Zie ook onz pagina Filemon.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
70% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)