MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 10-07-2020 (niveau 3)eerdere test 10 JUL latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 10-07-2020 zo ingevuld: 

In welk hoofdstuk van het Bijbelboek Ezra tref je voor het eerst de naam Ezra aan?


13 % (afgerond)In hoofdstuk 5.
20 % (afgerond)In hoofdstuk 1.
39 % (afgerond)In hoofdstuk 3.
27 % (afgerond)In hoofdstuk 7. 

In dit hoofdstuk keert Ezra met een groepje ballingen terug naar Jeruzalem onder koning Artaxerxes.

Zie ook onz pagina Ezra.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook Christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Spreuken staat veel over wijsheid. De  uitdrukking 'Spreken is zilver; zwijgen is goud', is geen Bijbelse uitdrukking, maar Salomo zegt iets vergelijkbaars: "Wie zijn mond op slot houdt, waakt over zichzelf, maar wie zijn lippen hun gang laat gaan ........ ."


61 % (afgerond)stort zichzelf in het verderf 
2 % (afgerond)zal spoedig ruzie krijgen
6 % (afgerond)toont zijn domheid
31 % (afgerond)is een dwaas

De Bijbel zegt: "Wie zijn lippen hun gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf."

Andere vertaling: 'Hem wacht de ondergang."Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

De profeet Joël benoemt nauwelijks de zonden van het volk. Slechts één keer wordt er een zonde benoemd.

Welke is dat?


10 % (afgerond)liegen
47 % (afgerond)overspel
7 % (afgerond)stelen
35 % (afgerond)dronkenschap 

De profeet Joël spreekt de dronkaards aan: “Word wakker, dronkaards, en ween, barst uit in gejammer, drinkers van wijn.”Zie ook onz pagina JoŽl.
Zie ook debijbel.nl. 

Maria en Jozef vinden de 12-jarige Jezus in de tempel, nadat zij hem kwijt waren na afloop van het pesachfeest.

Wat zegt Jezus als eerste, als ze hem vertellen dat ze met angst in het hart naar hem hebben gezocht?


"Ik wist niet dat jullie al weg waren."
"Ik wilde nog spreken met de leraren."
36 % (afgerond)"Waarom hebt u naar mij gezocht?" 
64 % (afgerond)"Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?"

Als twaalfjarige jongen verbaasde hij zijn ouders. Ze begrepen hem niet. Lucas zegt hierover: "Zijn moeder sloot alles wat er met hem gebeurd was in haar hart."Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
40% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)