3580 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 14-08-2020 (niveau 3)eerdere test 14 AUG geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 14-08-2020 zo ingevuld: 

Koning Nebukadnessar heeft gedroomd over een beeld met een hoofd van goud en wil graag de betekenis van deze droom achterhalen.

Wat wil God door deze droom de koning bekendmaken?


2 % (afgerond)Wat er de volgende dag zal gaan gebeuren.
86 % (afgerond)Wat er in de toekomst gebeuren zal. 
10 % (afgerond)Wat de positie van de koning zal zijn.
2 % (afgerond)Dat de koning zich heeft misdragen.

Daniël schrijft: "Tijdens uw slaap, majesteit, kwamen gedachten bij u op over wat er in de toekomst gebeuren zal; hij die mysteries onthult, heeft u laten weten wat de toekomst zal brengen."Zie ook onz pagina DaniŽl.
Zie ook debijbel.nl. 

Prediker behoort, evenals Spreuken, tot de zogeheten 'wijsheidsgeschriften'. In hoofdstuk 4 staat:

"Beter een wijze jongen die van lage afkomst is dan ........ ."


41 % (afgerond)een dwaze jongen die rijk geboren is
58 % (afgerond)een oude dwaze koning die zijn oren sluit voor goede raad 
een dwaze maagd

Het gaat in Prediker o.a. om het opvolgen van goede raad, leer luisteren naar onderwijs van God.
Rijkdom hoeft zeker niet slecht te zijn (de schrijver van Prediker was erg welvarend).
Dwaze maagden staan in een ander Bijbelverhaal.

Zie ook onz pagina Prediker.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In de boeken van de 'kleine profeten’ wordt veelvuldig geschreven over de zonden die het volk bedrijft.

Welke profeten benoemen het misbruik van wijn?


38 % (afgerond)Hosea, JoŽl en Amos. 
16 % (afgerond)Micha, Nahum en Sefanja.
16 % (afgerond)Sefanja, HaggaÔ en Maleachi.
30 % (afgerond)Amos, Obadja en Micha.

Hosea zegt: “Want ze hebben de Heer verlaten en vereren nu ontucht en wijn, waardoor het verstand beneveld raakt.”

Joël zegt: “Word wakker, dronkaards, en ween, barst uit in gejammer, drinkers van wijn.”

Amos zegt: “Uit grote schalen drinken jullie wijn.”Zie ook onz pagina Hosea.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Nadat Jezus Levi geroepen heeft en bij hem thuis met een groot aantal tollenaars gegeten heeft, komen de farizeeën en schrifgeleerden met de vraag: "Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars?"

Wat is Jezus' antwoord?


14 % (afgerond)"Ik verzeker u: de tollenaars en de hoeren zijn u voor bij het binnengaan van het koninkrijk van God".
11 % (afgerond)"De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was."
72 % (afgerond)"Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel." 
3 % (afgerond)Hij vertelt de gelijkenissen van het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon.

Het komt vaker voor in de Bijbel dat Jezus verweten wordt dat hij met zondaars en tollenaars omgaat of dat hij ze juist als voorbeeld gebruikt.Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
64% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl