3580 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 09-07-2020 (niveau 3)eerdere test 09 JUL latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 09-07-2020 zo ingevuld: 

In de Bijbel worden heel veel verschillende volken genoemd.

Waar wonen, ten tijde van de Simson, de Filistijnen?

 

 


18 % (afgerond)Punt II
67 % (afgerond)Punt I 
16 % (afgerond)Punt IIIZie ook onz pagina Rechters.
Zie ook debijbel.nl. 

In Psalm 9 schrijft David: "Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood."

Wie kan, volgens David, op de Heer vertrouwen?


37 % (afgerond)Wie de Heer liefheeft.
37 % (afgerond)Wie de naam van de Heer kent. 
1 % (afgerond)Wie de Heer goed kent.
25 % (afgerond)Wie rechtvaardig leeft.

David zegt: "Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen, u verlaat niet wie u zoeken, HEER."

In de Bijbel staat de naam voor de persoon zelf. De naam geeft zijn/haar karakteristiek. Het gaat er hier dus niet om, of iemand ooit de naam van God heeft gehoord, maar of diegene hem werkelijk kent. Die kan op hem vertrouwen.Zie ook onz pagina Psalmen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Johannes vertelt over een ontmoeting van Jezus met een Samaritaanse vrouw bij een bron.

Bij welke bron vond die ontmoeting plaats?


6 % (afgerond)Bij de bron Betzata.
7 % (afgerond)Bij de bron Rehobot.
1 % (afgerond)Bij de bron Esek.
85 % (afgerond)Bij de Jakobsbron. 

De ontmoeting met de Samaritaanse vrouw vond plaats bij de Jakobsbron.
Betzata is de naam van een heilzame bron in Jeruzalem.
De bron Esek is een bron van Isaaks herders.
De bron van Rehobot was gegraven door Isaaks herders.

Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Als Johannes de stem die hem al eerder had toegesproken hoort zeggen: 'kom hierboven' raakt hij in vervoering. Hij ziet een troon in de hemel waar iemand op zit. Hij ziet ook een regenboog rond de troon.

Wat ziet hij om de troon heen staan?


14 % (afgerond)Vier engelen.
21 % (afgerond)Een grote schare.
7 % (afgerond)Zeven vurige fakkels.
58 % (afgerond)Vierentwintig andere tronen. 

Johannes ziet van alles, maar om de troon heen ziet hij andere tronen staan. Zie Openb. 4:4.Zie ook onz pagina Openbaring.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
62% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl