3340 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 31-01-2023 (niveau 1)eerdere test 31 JAN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 31-01-2023 zo ingevuld: 

Mozes heeft het volk Israël veertig jaar door de woestijn geleid.

Wie wordt door de Heer als zijn opvolger aangesteld?


1 % (afgerond)Johannes
21 % (afgerond)Ašron
78 % (afgerond)Jozua 

De Heer geeft opdracht aan Mozes om Jozua als zijn opvolger aan te stellen. Dit wordt bevestigd in Jozua 1:1 en 2.

Aäron is de broer van Mozes en aangesteld als hogepriester.

Johannes is een leerling van Jezus en heeft verschillende brieven geschreven.Zie ook onz pagina Jozua.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De Psalmen, in het Oude Testament van de Bijbel, zijn liederen. 

In Psalm 137 zit een aantal Israëlieten treurend aan de rivieren van Babel. Ze denken terug aan Sion.

Dat is ........ .


19 % (afgerond)het beloofde land
81 % (afgerond)Jeruzalem 
een belangrijke profeet

De Israëlieten zijn 70 jaar in ballingschap geweest in Babylonië. Psalm 137 beschrijft hoe ze, zittend aan de rivier, terug verlangen naar hun thuisland en met name naar Sion. In vers 5 wordt Sion door de dichter vervangen door Jeruzalem.Zie ook onz pagina Ezra.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel is geschreven door Marcus. Hij vertelt dat Jezus leerlingen (discipelen) kiest.

Als Jakobus en Johannes door Jezus geroepen worden staat er over hen: "Zij lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter ........ en volgden hem."


9 % (afgerond)in de woestijn
76 % (afgerond)in de boot 
15 % (afgerond)op het tempelplein

Jakobus en Johannes waren, net als hun vader, vissers. Ze waren de netten aan het herstellen toen Jezus hen riep. (Marcus 1:19 en 20.)Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl. 

Paulus heeft de christenen vervolgd. Na zijn bekering heeft hij veel gereisd, het evangelie verkondigd, gemeenten gesticht en brieven geschreven. In een van de brieven noemt hij zichzelf de minste van de apostelen.

Waarom?


7 % (afgerond)Omdat hij vindt dat anderen meer van Jezus houden.
93 % (afgerond)Omdat hij Gods gemeente heeft vervolgd 

In 1 Korintiërs 15:9 schrijft hij: "Want ik ben de minste van de apostelen, ik ben de naam apostel niet waard omdat ik Gods gemeente heb vervolgd."Zie ook onz pagina 1+2 KorintiŽrs.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
82% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl