2940 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 24-07-2024 (niveau 3)eerdere test 24 JUL geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 24-07-2024 zo ingevuld: 

Welke maand is de maand Abib volgens het Joodse 'kerkelijk' jaar?


23 % (afgerond)De zevende maand.
16 % (afgerond)De derde maand.
47 % (afgerond)De eerste maand. 
13 % (afgerond)De tiende maand.

De maand Abib is de eerste maand, de maand waarin Pesach wordt gevierd.Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Tijdens de woestijnreis van het volk Israël vindt de dienst van God plaats in de tabernakel. In deze tent moet altijd licht branden.

Hoeveel lampen (lichten) bevat de lampenstandaard?


2 % (afgerond)drie
6 % (afgerond)negen
8 % (afgerond)twaalf
84 % (afgerond)zeven 

In de Bijbel staat dat Mozes tegen Aäron moest zeggen dat het licht van alle zeven lampen naar voren moest vallen.

Deze lampenstandaard (menora) was uit één stuk goud gemaakt.Zie ook onz pagina Numeri.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In een visioen (droombeeld) ziet de profeet Ezechiël de nieuwe tempel. Onder de drempel door stroomt water dat uiteindelijk een rivier wordt met zoet water dat uitmondt in de Dode Zee. Er staan aan de oevers van de rivier bijzondere bomen.

Wat staat er niet over de vruchten van de bomen?


68 % (afgerond)Dat ze extra groot zijn. 
15 % (afgerond)Dat ze eetbaar zijn.
18 % (afgerond)Dat ze niet opraken.

Aan de oevers van de toekomstige rivier staan vruchtbomen die vruchten krijgen die niet opraken. Ze zullen elke maand vruchten dragen en de vruchten zullen eetbaar zijn. Er staat nergens dat ze groter zullen zijn dan de vruchten van de gewone bomen. Wel hebben deze bomen van de toekomst, bijzondere bladeren die geneeskrachtig zijn.Zie ook onz pagina Ezechiël.
Zie ook debijbel.nl. 

Petrus roept in zijn eerste brief de christenen op, om het gezag van de bestuurders die door de mensen zijn aangesteld te erkennen.

Omwille van wie of wat roept hij hen op?


20 % (afgerond)Omwille van de vrede.
51 % (afgerond)Omwille van de Heer. 
30 % (afgerond)Omwille van het getuigenis.

Uit gehoorzaamheid aan God gehoorzamen gelovigen ook aardse gezagsdragers. Als het aardse gezag echter iets voorschrijft wat in strijd is met Gods gezag, zijn ze niet ongehoorzaam aan de overheid, maar nog steeds gehoorzaam aan God door de strijdige geboden niet op te volgen.
Zie ook onz pagina 1+2 Petrus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
62% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl