2940 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 19-06-2024 (niveau 3)eerdere test 19 JUN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 19-06-2024 zo ingevuld: 

Waar stond deze kandelaar in de tabernakel?

 


30 % (afgerond)Aan de zuidzijde van de tabernakel. 
39 % (afgerond)Aan de oostzijde van de tabernakel.
23 % (afgerond)Aan de noordzijde van de tabernakel.
8 % (afgerond)Aan de westzijde van de tabernakel.

De Bijbel zegt: "De lampenstandaard zette hij aan de zuidkant van de tabernakel, tegenover de tafel, en hij stak de lampen voor de HEER aan, zoals de HEER hem had opgedragen." (Exodus 40:24-25).Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Eenmaal aangekomen in het beloofde land Kanaän, moet het volk de wetten van God nog eens hardop uitspreken. De vloek van de wet en ook de zegen. Mozes geeft opdracht om dit op twee bergen, de berg Gerizim en de berg Ebal, te doen.

Waar op de kaart liggen deze bergen?

 


49 % (afgerond)Punt III 
21 % (afgerond)Punt I
30 % (afgerond)Punt II

De berg Gerizim is een berg in Samaria. Daar werden de zegeningen van Israël uitgesproken. De Gerizim is een der bergtoppen van het gebergte Efraïm, tegenover de berg Ebal gelegen.

 

De berg Ebal is een berg in Samaria, een rots van het gebergte Efraïm, tegenover de berg Gerizim gelegen. God gebood de Israëlieten om de vloek voor de overtreders op de berg Ebal uit te spreken.Zie ook onz pagina Deuteronomium.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

God richt zich meerdere malen tot de profeet Ezechiël en gebruikt veel beeldspraak.

Welk hout is volgens God onbruikbaar en zal in het vuur verbrand worden?


66 % (afgerond)Het hout van de wijnstok. 
13 % (afgerond)Het hout van de acacia.
11 % (afgerond)Het hout van de olijfboom.
10 % (afgerond)Het hout van de cypres.

Het hout van de wijnstok wordt door God onbruikbaar genoemd en het zal in het vuur eindigen. Met het hout van de wijnstok bedoelt God de inwoners van Jeruzalem, onnuttig geworden door hun ontrouw.Zie ook onz pagina Ezechiël.
Zie ook debijbel.nl. 

De apostel Petrus stimuleert in zijn eerste brief de gelovigen om te leven, geleid door de heilige Geest. Hij zegt: "Jullie hebben al genoeg tijd verspild."

Waaraan?


42 % (afgerond)Aan het met uiterlijke zaken bezig zijn.
Aan het wegrennen voor de vervolging waar ze in zaten.
31 % (afgerond)Aan zaken waarin de ongelovigen plezier hebben. 
26 % (afgerond)Aan zaken die Gods afkeuring hebben.

Petrus herinnert de gelovigen eraan dat ze niet langer mee moeten en kunnen doen met leef- en handelwijze van de ongelovigen.Zie ook onz pagina 1+2 Petrus.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
44% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl