3460 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 19-06-2021 (niveau 1)



eerdere test 19 JUN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 19-06-2021 zo ingevuld:



 

In het Bijbelboek Exodus beschrijft Mozes de onderdrukking van het volk Israël in Egypte. God draagt Mozes en zijn broer Aäron op om het volk Israël te bevrijden. Zij krijgen daarbij verschillende rollen. 

Wie van hen is de beste spreker?


17 % (afgerond)Mozes
83 % (afgerond)Ašron 

God verschijnt aan de herder Mozes en draagt hem op om Israël te bevrijden uit Egypte. Mozes ziet die taak helemaal niet zitten en heeft allerlei uitvluchten. Zo zegt hij dat hij een slechte spreker is. God heeft de oplossing: zijn broer Aäron mag Mozes helpen om het woord te voeren.



Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.



 

Als het volk Israël in het beloofde land Kanaän woont, wordt het lange tijd geleid door rechters (richters).

Een van hen is Gideon, die met een ........ leger het volk bevrijdt van de Midjanieten.


2 % (afgerond)geoefend
3 % (afgerond)groot
95 % (afgerond)klein 

God wilde dat Gideon met een klein leger van slechts 300 man de strijd zou aangaan tegen de Midjanieten. Gideon vroeg eerst een teken aan God en trok uiteindelijk ten strijde. (Rechters 7.)



Zie ook onz pagina Rechters.



 

In welk Bijbelverhaal komt dit dier voor?

 


1 % (afgerond)De goede herder.
98 % (afgerond)De intocht in Jeruzalem. 
1 % (afgerond)De verloren zoon.

Vlak voor het pesachfeest reed Jezus op een ezel de stad Jeruzalem binnen. (Matteüs 21.)

De goede herder had een kudde schapen (Johannes 10) en de verloren zoon paste op de varkens (Lucas 15).



Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.



 

De Psalmen, in het Oude Testament van de Bijbel, zijn liederen.†

In Psalm 137 zit een aantal IsraŽlieten treurend aan de rivieren van Babel. Ze denken terug aan Sion.

WAAR of NIET WAAR: Sion is Jeruzalem.


93 % (afgerond)waar 
7 % (afgerond)niet waar

In psalm 137 gebruikt de dichter eerst de naam Sion en vanaf vers 5 de naam Jeruzalem. De IsraŽlieten zitten treurend aan de rivieren van Babel en denken met weemoed terug aan hun stad.



Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.



TOTAALRESULTAAT:
92% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)









Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl