3299 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 03-12-2022 (niveau 1)eerdere test 03 DEC geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 03-12-2022 zo ingevuld: 

Exodus betekent: uittocht. In het Bijbelboek Exodus beschrijft Mozes de onderdrukking van het volk Israël in Egypte en hun bevrijding daaruit.

Wie ontfermt zich over een pasgeboren Hebreeuws jongetje dat te vondeling was gelegd in een mandje tussen het riet?


98 % (afgerond)De dochter van de Egyptische farao. 
1 % (afgerond)De Midjanitsche Sippora.
1 % (afgerond)De Egyptische farao.

In Exodus staat dat de farao beveelt om alle pasgeboren Hebreeuwse jongetjes te doden. Moeder Jochebed verbergt haar kindje in een mandje aan de oever van de Nijl.
De dochter van de farao vindt het baby'tje, ze is vol medelijden. Ze neemt het kind aan als haar eigen zoon en noemt het Mozes.
Sippora is de latere vrouw van Mozes.

Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl. 

Het volk Israël heeft veertig jaar door de woestijn gereisd, op weg naar het beloofde land Kanaän.

WAAR of NIET WAAR: De stad waar zij omheen moeten trekken om die in te nemen heet Jericho.


95 % (afgerond)waar 
5 % (afgerond)niet waar

In Jozua 2 staat dat de spionnen Jericho gaan verkennen en in Jozua 6 wordt verteld hoe de stad wordt ingenomen.Zie ook onz pagina Jozua.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

De Psalmen, in het Oude Testament van de Bijbel, zijn liederen. 

In Psalm 137 denken de Joden, zittend aan de rivier, met weemoed terug aan hun prachtige stad Sion (Jeruzalem).

Waar zijn zij op dat moment?


72 % (afgerond)Ze zijn in ballingschap in Babel. 
17 % (afgerond)Ze zijn bij de Jordaan, vlak voor het beloofde land Kanašn.
10 % (afgerond)Dat staat niet in psalm 137.

De Joden zijn 70 jaar in ballingschap geweest in Babylonië. De dichter beschrijft in psalm 137 hoe ze met weemoed terugdenken aan hun prachtige stad Sion (Jeruzalem).Zie ook onz pagina DaniŽl.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Vlak voor de geboorte van Jezus wordt er een volkstelling gehouden. Jozef, de man van Maria, moet zich ook laten inschrijven.

Waar doet hij dat? 


13 % (afgerond)In Nazaret
3 % (afgerond)In Jeruzalem
In Kana
84 % (afgerond)In Betlehem 

De Bijbel zegt: "Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde."

Zie ook onz pagina Advent, Kerstmis.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
87% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl