3167 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 29-09-2023 (niveau 3)eerdere test 29 SEP geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 29-09-2023 zo ingevuld: 

Als Nebukadnessar weer in zijn koningschap is hersteld, roemt, verheft en verheerlijkt hij God als de koning van de hemel.

Welke uitspraak doet hij hierbij niet?


24 % (afgerond)"Al zijn daden zijn juist."
38 % (afgerond)"Wie hem niet eert, zal de straf geenszins ontlopen." 
21 % (afgerond)"Wie hoogmoedig zijn, kan hij vernederen."
17 % (afgerond)"Zijn paden zijn recht."

Nebukadnessar, als de machtigste koning die ooit op aarde heeft geregeerd, komt uiteindelijk tot het besef dat niet hij alle macht heeft, maar de God des hemels. Er was een periode van zeven jaar voor nodig, waarin hij van de koningstroon werd verstoten vanwege zijn hooghartigheid en overmoed en zijn eer hem was ontnomen. Hij kreeg het hart van een dier, at gras als de runderen en zijn lichaam werd vochtig van de dauw, totdat hij erkende dat God, de Hoogste, boven het koningschap van de mensen staat en hij alleen bepaalt aan wie hij dat verleent. (Daniël 4:31-32).Zie ook onz pagina DaniŽl. 

Het Bijbelboek Hooglied beschrijft de liefde tussen bruid en bruidegom terwijl ze elkaar nergens ontmoeten. Zij wacht op hem.

Waar zal hij haar heenbrengen?


45 % (afgerond)Naar het wijnhuis. 
45 % (afgerond)Naar zijn huis.
8 % (afgerond)Naar het bos.
2 % (afgerond)Naar de herberg.

De Bijbel zegt: "Hij brengt mij in het wijnhuis, boven mij zijn vaandel van liefde." (Hooglied 2:4).

Wat 'het wijnhuis' is, is niet duidelijk. Sommigen denken aan de wijngaard zelf, anderen aan een feestzaal.Zie ook onz pagina Hooglied.
Zie ook christipedia.nl. 

Hosea spreekt in zijn profetieën het koninkrijk Israël aan.
Welke categorieën van mensen worden speciaal genoemd als medeverantwoordelijk voor hun val?


8 % (afgerond)Herders en wijngaardeniers.
16 % (afgerond)Profeten en Levieten.
6 % (afgerond)Vaders en zonen.
70 % (afgerond)Priesters en vorsten. 

Hoofdstuk 5 van Hosea begint zo: “Luister, priesters! Hoor toe oudsten van Israël! Leden van het hof, luister aandachtig!”Zie ook onz pagina Hosea. 

De twee Emmaüsgangers keren verslagen terug naar hun dorp nadat ze gezien hebben dat Jezus Christus veroordeeld is.

Waar ligt Emmaüs?

 

 


9 % (afgerond)Punt III
86 % (afgerond)Punt II 
5 % (afgerond)Punt I

Emmaüs was een dorp in Judea op 11,5 kilometer van Jeruzalem. Vlakbij dit dorp lagen warme bronnen waarin de bewoners konden baden.

De geschiedenis van de Emmaüsgangers staat in Lucas 24 vanaf vers 13.Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
60% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl