3299 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 03-12-2022 (niveau 3)eerdere test 03 DEC geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 03-12-2022 zo ingevuld: 

De farao stelt Jozef aan over heel Egypte en geeft hem de naam Safenat-Paneach. De farao geeft hem Asnat tot vrouw.

Zij is de dochter van ........ .


11 % (afgerond)Nassor
14 % (afgerond)Ramses
65 % (afgerond)Potifera 
10 % (afgerond)Menes

Asnat was de dochter van Potifera, een priester in Heliopolis.

Zie Gen. 41:45.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Als de profeet Jeremia gevangen zit, komt zijn neef Chanamel bij hem om te vragen of hij iets zou willen kopen.

Wat moet Jeremia in opdracht van God kopen van zijn neef?


5 % (afgerond)Een oven.
8 % (afgerond)Een offerdier.
1 % (afgerond)Een huis.
85 % (afgerond)Een akker. 

Jeremia moest in opdracht van God een akker kopen in Anatot om die in de familie te houden. Tegelijkertijd was dit een teken dat er weer akkers gekocht zouden worden in Juda na de ballingschap in Babel. Het was dus een teken dat God het volk, na het gestraft te hebben, weer zou herstellen.Zie ook onz pagina Jesaja.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Hoe kwam Eutychus weer tot leven nadat hij door een val uit het raam was overleden?


14 % (afgerond)Paulus pakte zijn hand en trok hem overeind.
Er werd een bepaalde formule over hem uitgesproken.
10 % (afgerond)Paulus ging bidden.
76 % (afgerond)Paulus ging op hem liggen en sloeg zijn armen om hem heen. 

De Bijbel zegt dat Paulus op hem ging liggen en zijn armen om hem heen sloeg.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Het is nacht en vlakbij Betlehem zijn herders in het veld. Opeens is er een engel van de Heer bij hen. Hij brengt hen een boodschap.

Hoe noemt hij de plaats van de geboorte van hun redder?


92 % (afgerond)Het is de stad van David. 
3 % (afgerond)Het is de stad van de Messias.
2 % (afgerond)Het is de uitverkoren stad.
4 % (afgerond)Het is de stad van Juda.

De Bijbel zegt: "Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren."

Zie ook onz pagina Advent, Kerstmis.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
79% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl