3032 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 13-05-2024 (niveau 1)geen eerdere test beschikbaar 13 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 13-05-2024 zo ingevuld: 

In het Bijbelboek Exodus staat hoe het volk Israël verdrukt wordt in Egypte. Uiteindelijk geeft de HEER Mozes de opdracht om de farao te zeggen dat hij het volk moet laten gaan. Omdat de farao dit niet doet, laat de HEER tien plagen over Egypte komen.

Was een van de plagen een kikkerplaag?


10 % (afgerond)nee
90 % (afgerond)ja 

In het Bijbelboek Exodus staat in hoofdstuk 8 de tweede plaag beschreven: de kikkerplaag.Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Spreuken wordt een bepaald product voorgesteld als het toppunt van zoetheid. Neem je er echter  te veel van, dan kan dat schadelijke gevolgen voor je lichaam hebben.

Welk product bedoelt de schrijver?


25 % (afgerond)wijn
74 % (afgerond)honing 
koek
melk

Spreuken 25 spreekt over honing in vers 16 en ook in vers 27.

Honing wordt gebruikt om aan te geven dat het beloofde land goed is om te wonen: "Een land, overvloeiend van melk en honing."

Ook wordt gezegd dat vriendelijke woorden zijn  als honingzeem.Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Een van de vier evangeliën in de Bijbel is geschreven door Johannes. Hij vertelt dat Jezus 5000 mensen te eten heeft gegeven van vijf broden en twee vissen.

Hoe kwam Jezus volgens Johannes aan die broden en vissen?


7 % (afgerond)De leerlingen hadden dit voedsel gekocht in het dorp.
12 % (afgerond)Mensen die iets bij zich hadden moesten dat afgeven.
81 % (afgerond)Andreas was een jongen tegengekomen die dit voedsel bij zich had. 

Jezus vraagt aan Filippus waar ze brood zouden kunnen kopen, maar Hij wist zelf al wat Hij zou gaan doen. Dan komt Andreas, de broer van Petrus, met de vijf broden en twee vissen, die een jongen bij zich heeft.Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Handelingen wordt geschreven over de komst van de heilige Geest. Dit gebeurt op het pinksterfeest.

Er wonen op dat moment vrome Joden in Jeruzalem, afkomstig uit de hele wereld.

Hoe horen zij de apostelen (leerlingen van Jezus) spreken?


3 % (afgerond)Met een onvaste stem.
2 % (afgerond)Met veel omhaal van woorden.
96 % (afgerond)Elk in zijn eigen taal. 

De heilige Geest gaf de apostelen in, om in vreemde talen te spreken zodat iedereen kon begrijpen wat er werd gezegd. Sommige mensen dreven er de spot mee door te zeggen dat de apostelen dronken waren.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
85% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl