3031 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 13-05-2024 (niveau 2)geen eerdere test beschikbaar 13 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 13-05-2024 zo ingevuld: 

In Genesis staat de geschiedenis van Jozef. Als hij in Egypte in de gevangenis zit, krijgt de farao twee keer bijna dezelfde droom over de toekomst. Hij laat Jozef roepen om de droom uit te leggen.

Wat wil het volgens Jozef zeggen, dat de farao twee vrijwel identieke dromen heeft?


8 % (afgerond)Dat twee dienaren van de farao iets ergs zullen gaan doen.
2 % (afgerond)Dat het over twee jaar zal beginnen.
6 % (afgerond)Dat het twee keer zal gebeuren.
84 % (afgerond)Dat het zeker weten zal gebeuren. 

Jozef legt uit dat de herhaling van de droom betekent dat de zaak voor God vaststaat en zeker weten zal gebeuren.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Als de profeet Jesaja in een droombeeld de Heer ziet zitten op zijn troon, voelt hij zich onrein.

Waarmee worden de lippen van Jesaja gereinigd voor hij zijn taak kan beginnen?


88 % (afgerond)Met een gloeiende kool. 
12 % (afgerond)Met een bloeddruppel.

Jesaja werd geroepen om een profeet van God te zijn. Hij zag in een visioen de Heer zitten op zijn troon in de hemel en voelde zich toen onrein. Een engel kwam en reinigde zijn lippen met een gloeiende kool van het altaar van God. Toen kon Jesaja aan zijn taak beginnen.Zie ook onz pagina Jesaja.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Bij welke gelegenheid beroept Jezus zich driemaal op wat er 'geschreven staat'?


1 % (afgerond)Bij de genezing van de blindgeborene.
3 % (afgerond)Bij het nachtelijk bezoek van Nicodemus aan Jezus.
96 % (afgerond)Bij de verzoeking in de woestijn. 

Meteen na de doop van Jezus in de Jordaan, dus aan het begin van zijn openbare dienst, wordt Hij door de Geest naar de woestijn geleid en daar driemaal door de satan verzocht. Hij beantwoordt iedere verzoeking met een verwijzing naar wat er 'geschreven staat'.Zie ook onz pagina MatteĆ¼s.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Handelingen wordt het doen en laten van de apostelen, na de hemelvaart van Jezus, beschreven.

Hoeveel mensen kwamen er ongeveer tot geloof na de prediking van Petrus op de Pinksterdag?


33 % (afgerond)5000.
57 % (afgerond)3000. 
5 % (afgerond)2000.
5 % (afgerond)4000.

In de Bijbel staat dat er ongeveer 3000 mensen de woorden van Petrus (dus de oproep tot bekering) aanvaardden en gedoopt werden.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
81% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl