3032 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 14-05-2024 (niveau 1)eerdere test 14 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 14-05-2024 zo ingevuld: 

Als het volk Israël in het beloofde land Kanaän woont, wordt het lange tijd geleid door rechters (richters). Een van hen is Gideon.

Hij wil zeker weten dat God hem deze taak geeft en daarom ........ .


5 %gaat hij veertig dagen in afzondering om tot God te bidden
93 % (afgerond)vraagt hij om een teken 
2 % (afgerond)roept hij de hulp in van een profeet

Gideon is de rechter die een schapenvacht buiten legt en aan God vraagt of het de ene nacht nat en de andere nacht droog zal zijn, in tegenstelling tot de omgeving (Rechters 6:36-40).

Mozes ging de berg op om met God te spreken (Exodus 24).

Sommige koningen riepen de hulp van een profeet in, bijvoorbeeld om te weten of ze wel of niet de strijd moesten aangaan.Zie ook onz pagina Rechters.
Zie ook debijbel.nl. 

Een bekende psalm in het Oude Testament van de Bijbel is psalm 23, geschreven door David.

Waaraan ontbreekt het David in deze psalm?


2 % (afgerond)Aan wijsheid.
3 % (afgerond)Aan vertrouwen.
2 % (afgerond)Aan moed.
93 %Aan niets. 

David begint deze psalm met de woorden: "De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets."Zie ook onz pagina Psalmen.
Zie ook debijbel.nl. 

Een van de vier evangeliƫn in het Nieuwe Testament van de Bijbel is geschreven door Marcus. Hierin staat dat Simon en Andreas door Jezus worden geroepen als ze aan het werk zijn.

Wat is hun beroep?


4 % (afgerond)tollenaar
95 % (afgerond)visser 
1 % (afgerond)handelaar
soldaat

Toen Jezus Simon en Andreas riep wierpen ze hun netten uit in het meer van Galilea. Ze waren aan het vissen. Levi, een andere apostel, was een tollenaar, iemand die belastingen inde.Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Handelingen staat dat de heilige Geest wordt uitgestort. Dit wordt het eerst zichtbaar bij de apostelen van Jezus. 

Er verschijnen ........ en zich op ieder van hen neerzetten.


1 % (afgerond)vlammen die gloeiend heet zijn
5 % (afgerond)geesten die door God gestuurd zijn
92 % (afgerond)vlammen die zich als vuurtongen verspreiden 
2 % (afgerond)geesten die hen opzoeken

De Bijbel spreekt over vlammen als vuurtongen. Er staat niet dat het daadwerkelijk vuur was.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
93% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl