3031 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 15-05-2024 (niveau 1)eerdere test 15 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 15-05-2024 zo ingevuld: 

In Genesis, het eerste Bijbelboek, staat de geschiedenis van Jozef. Hij droomt dat zijn broers voor hem zullen buigen. Als Jozef hen opzoekt, terwijl ze met hun schapen op pad zijn, grijpen ze hun kans om zich te wreken.

Wat doen ze met hem?


99 % (afgerond)Ze gooien hem in een lege put. 
1 % (afgerond)Ze laten hem naakt in de woestijn achter.
Ze pesten hem voortdurend vanaf dat moment.

Eerst waren de broers van plan Jozef te doden, maar Ruben zorgde ervoor dat ze Jozef in een put gooiden. Ruben wilde Jozef later bevrijden, maar kwam daarvoor te laat.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl. 

Koning Saul heeft steeds vaker last van 'boze buien'.

Welk instrument bespeelt David dan voor de koning, waardoor Saul weer rustig wordt?


1 % (afgerond)viool
4 % (afgerond)fluit
3 % (afgerond)cimbaal
91 % (afgerond)lier 

Koning Saul was door een boze geest bevangen, waardoor hij boos en agressief werd. Hij werd alleen rustig als er iemand voor hem muziek maakte. In de Bijbel staat: “En steeds wanneer de geest van God Saul overmande, nam David zijn lier en tokkelde op de snaren. Dat luchtte Saul op en het deed hem goed: de kwade geest liet hem dan voor even met rust.” (1 Samuel 16:23). Zie ook onz pagina 1+2 Samuel.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Ester is een Joods meisje dat door koning Ahasveros tot koningin is gekozen tijdens de ballingschap in Babylonië.

Koningin Wasti had namelijk geen gehoor gegeven aan ........ van koning Ahasveros om op zijn feest te komen en was daarom afgezet.


20 % (afgerond)het verzoek
73 % (afgerond)het bevel 
8 % (afgerond)de wens

Wasti trotseerde het bevel van de koning, die een absoluut heerser was. Het gevolg was dat zij verstoten werd. De kans was anders groot, dat andere vrouwen haar voorbeeld zouden volgen en ook hun echtgenoten niet meer zouden gehoorzamen.Zie ook onz pagina Ester.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Handelingen wordt geschreven over het Pinksterfeest. Er gebeurde tijdens dit feest iets heel bijzonders met de apostelen (leerlingen van Jezus).

Vul in: "En allen werden vervuld van ........ ."


angst voor de dood
95 % (afgerond)de heilige Geest 
4 % (afgerond)blijdschap

Met Pinksteren wordt de komst van de heilige Geest herdacht. Jezus had die beloofd aan zijn leerlingen (later apostelen) voordat Hij naar de hemel ging. Zij werden die dag vervuld van de heilige Geest.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
90% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl