3032 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 17-05-2024 (niveau 3)eerdere test 17 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 17-05-2024 zo ingevuld: 

Daniël verklaart aan koning Nebukadnessar de visioenen in diens droom aangaande de hoge boom, die geveld wordt en waarvan alleen de tronk blijft bestaan. 

Welk advies geeft hij daarna aan de koning?


13 % (afgerond)"Smeek God om erbarmen, opdat dit alles u niet zal overkomen."
23 % (afgerond)"Doe uw zonden teniet door vrijgevig te zijn en maak uw onrechtvaardigheid goed door u te ontfermen over de armen - misschien dat uw welzijn dan mag voortduren." 
4 % (afgerond)"Leg uw koningschap vrijwillig af om zo uw ondergeschiktheid aan de God des hemels te tonen."
60 % (afgerond)"Verootmoedig u voor de God des hemels."

Uit Daniels woorden blijkt dat er voor God geen aardse soevereine vorsten zijn die kunnen doen en laten wat ze willen. Ook Nebukadnessar is een zondaar! 

Daniels advies slaat daarom op Nebukadnessars aardse regering. Door goede daden kan men geen zonden uitwissen. Daarvoor is berouw, bekering en vergeving nodig.Zie ook onz pagina Daniël.
Zie ook debijbel.nl. 

Wat zegt de Bijbel over ‘genieten’?


22 % (afgerond)Geniet, maar met mate.
1 % (afgerond)Rust niet uit, werk dag en nacht.
4 % (afgerond)Luie mensen hebben geen lang leven.
72 % (afgerond)Geniet op alle dagen van je leven. 

Naast het zwoegen, wat de mens is gegeven, is er ook tijd voor ontspanning. In de Bijbel staat: "Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven." (Prediker 9 vers 9).Zie ook onz pagina Prediker.
Zie ook debijbel.nl. 

Tussen de beschrijving van het derde en vierde visioen van Amos, wordt tegen Amos gezegd elders, in zijn eigen land Juda, te gaan prediken.
Wie is de persoon die hem dit opdraagt?


16 % (afgerond)Uzzia, koning van Juda.
54 % (afgerond)Amasja, priester van Betel. 
6 % (afgerond)Hazaël, koning van Aram.
24 % (afgerond)Jerobeam, koning van Israël.

Het was de priester Amasja, die blijkbaar niet blij was met de woorden van Amos aangaande Israël, waar hij deel van uitmaakte.Zie ook onz pagina Amos.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Petrus houdt voor een grote menigte een krachtige toespraak op het pinksterfeest.

Hoe reageren de mensen na deze toespraak ?


17 % (afgerond)Ze raken in vervoering en profeteren.
81 % (afgerond)Ze vragen wat ze moeten doen. 
1 % (afgerond)Ze lopen weg en moeten huilen.
1 % (afgerond)Ze worden boos en beginnen te schelden.

Handelingen 2:37: "Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?"Zie ook onz pagina Pinksteren.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
58% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl