3032 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 18-05-2024 (niveau 1)eerdere test 18 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 18-05-2024 zo ingevuld: 

Het volk Israël trekt onder leiding van Mozes door de woestijn op weg naar het beloofde land Kanaän. 

In Exodus 13 staat dat de HEER voor hen uit ging om hen de weg te wijzen. Overdag in een ........ en 's nachts in een ........ .


3 % (afgerond)lichtende vuurzuil - wolkkolom
98 % (afgerond)wolkkolom - lichtende vuurzuil 

In Exodus 13:20-22 staat dat de HEER met het volk meegaat; overdag in een wolkkolom en 's nachts in een lichtende vuurzuil.Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook christipedia.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Als de Israëlieten in het beloofde land Kanaän wonen, worden ze jarenlang geleid door rechters (richters).

Welke van onderstaande beweringen is juist?


2 % (afgerond)De enige vrouwelijke rechter is Ruth.
96 % (afgerond)God geeft Simson buitengewone kracht; als teken daarvan mag hij zijn haar niet afknippen. 
1 % (afgerond)Goliat is de sterkste rechter.

In het Bijbelboek Rechters, hoofdstuk 13-16, staat de geschiedenis van Simson. Hij kwam in contact met Delila, die hem het geheim van zijn kracht ontfutselde en dit doorvertelde aan de Filistijnen, een vijandelijk volk.

De reus Goliat werd verslagen door David.

Ruth kwam met Naomi vanuit Moab in Betlehem wonen.Zie ook onz pagina Rechters.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De Psalmen, in het Oude Testament van de Bijbel, zijn liederen. 

In psalm 139 spreekt David over iemand die hem kent en doorgrondt.

Wie?


1 % (afgerond)De profeet Samuel.
99 % (afgerond)De HEER. 
1 % (afgerond)Zijn vriend Jonatan.

In psalm 139 spreekt David over de HEER die hem kent en doorgrondt, die alles van hem weet.

David was heel vertrouwelijk met Jonatan, de zoon van koning Saul.

De profeet Samuel heeft David tot koning gezalfd.Zie ook onz pagina Psalmen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Handelingen wordt geschreven over de komst van de heilige Geest. Dit gebeurt op het Pinksterfeest. 

Welke bewering over het Pinksterfeest is juist?


10 % (afgerond)Jezus gaat die dag vanaf de Olijfberg naar de hemel.
3 % (afgerond)De apostelen schrikken en verbergen zich.
88 % (afgerond)De apostelen spreken in vreemde talen. 

Er gebeuren bijzondere dingen als de heilige Geest op aarde komt. Jezus is daarvoor al naar de hemel gegaan; we gedenken dat op Hemelvaartsdag.

De engelen worden genoemd bij de geboorte van Jezus.

De apostelen verbergen zich niet, maar treden juist in de openbaarheid om het evangelie van Jezus te vertellen.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
95% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl