3031 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 18-05-2024 (niveau 3)eerdere test 18 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 18-05-2024 zo ingevuld: 

Als Abram vertrekt uit Haran, neemt hij zijn neef Lot mee.

Waarom kan Lot niet bij zijn eigen vader blijven?


13 % (afgerond)God heeft ook Lot opdracht gegeven te vertrekken.
85 % (afgerond)Lots vader is overleden. 
2 % (afgerond)Lots vader heeft hem onterft.

God had Abraham de opdracht gegeven zijn land en familie achter te laten. Deze opdracht was specifiek aan Abraham gericht (Genesis 12:1). In de Bijbel staat dat de vader van Lot, Haran, al was gestorven toen de familie nog in Ur woonde. Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Waar gaat deze uitspraak in Jesaja 60 over: "Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER."


50 %Over het nieuwe Jeruzalem. 
5 % (afgerond)Over de nieuwe tempel.
42 % (afgerond)Over de komende messias.
4 % (afgerond)Over de nieuwe koning.

Jesaja 60 is een profetie over Jeruzalem in de toekomst. Alle ballingen zijn teruggekeerd en de tempel is hersteld (vers 7). Elk koninkrijk zal het nieuwe Jeruzalem moeten dienen en ze wordt 'Stad van de HEER' genoemd, 'Sion van de Heilige van Israël'.Zie ook onz pagina Jesaja.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Petrus en Johannes zijn in de avond gevangengenomen. De volgende dag komen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem, samen met Annas, de hogepriester, Johannes en Alexander, en alle anderen die tot de hogepriesterlijke familie behoren.

Wie mist hier in het rijtje van aanwezigen?


13 % (afgerond)Herodes
47 % (afgerond)Kajafas 
20 % (afgerond)Nikodemus
19 % (afgerond)Gamaliël

In Hand. 4:5 en 6 staat: "De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem, samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en alle anderen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In zijn pinkstertoespraak heeft Petrus het ook over David.

Hoe noemt hij David dan?


45 % (afgerond)profeet 
20 % (afgerond)kind van God
28 % (afgerond)koning
7 % (afgerond)priester

Petrus spreekt over Jezus' opstanding, die al voorspeld is door David in psalm 16:8-11 en noemt hem daarom een profeet.

David, koning van Israël, wordt niet vaak in de Bijbel profeet genoemd.Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
57% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl