3031 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 21-05-2024 (niveau 3)eerdere test 21 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 21-05-2024 zo ingevuld: 

In het Oude Testament vervalt koning Achab van kwaad tot erger, "omdat," zoals de Bijbel zegt, "Izebel, zijn vrouw, hem daartoe aanspoorde."

In Openbaring komt een vergelijkbare situatie voor.

Johannes heeft het daar ook over 'Izebel', maar hoe noemt deze vrouw zichzelf?


55 % (afgerond)profetes 
1 % (afgerond)lerares
32 %priesteres
12 % (afgerond)koningin

De Bijbel zegt: "Maar dit heb Ik tegen u: u laat die Izebel, die zichzelf een profetes noemt, haar gang gaan." Een groot deel van de brief aan de Engel van de gemeente te Tyatira gaat over de waarschuwing tegen Izebel.Zie ook onz pagina 1+2 Samuel.
Zie ook debijbel.nl. 

Wanneer en waar ontvangt Daniël het laatste visioen?


23 % (afgerond)In het derde jaar van koning Belsassar, in de burcht van Susa.
36 % (afgerond)In het derde jaar van koning Cyrus, aan de oever van de Tigris. 
41 % (afgerond)In het eerste jaar van koning Darius, ten tijde van het avondoffer.

Dit visioen gunt ons een blik in de `hogere wereld` (Daniël 10:13,20,21). Er was na de terugkeer onder Zerubbabel in het tweede jaar na aankomst in Jeruzalem (Ezra 3:8) een kern van volksbestaan in het land toen Daniël dit visioen ontving. De profetie gaat over twee van de vier delen waarin het Grieks-Macedonische rijk was uiteen gevallen en wel Syrië en Egypte. De vorsten van dit rijk worden door Daniël aangeduid als 'de koning van het noorden' (Daniël 11:6) en 'de koning van het zuiden' (Daniël 11:5). Dezen worden in Daniël 10:13 aangeduid als 'de vorst van het Perzische koninkrijk' en in Daniël 10:20 als 'de vorst van Griekenland'. Deze profetie die Daniël ontvangt speelt zich af in de eindtijd m.b.t. Israël.Zie ook onz pagina Daniël.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het evangelie volgens Marcus staat dat een verlamde bij Jezus wordt gebracht. Jezus zegt tegen hem: "Mijn kind, uw zonden zijn u vergeven."

Wat denken de schriftgeleerden die dit horen, bij zichzelf?


18 % (afgerond)"Hij is toch maar gewoon een mens? Niemand kan zonden vergeven, behalve God zelf;"
4 % (afgerond)"Hij is God niet, Hij is immers de zoon van Jozef? Wat een godslastering."
2 % (afgerond)"Wie denkt Hij dat Hij is; Hij kan geen zonden vergeven, wat een onzin."
76 % (afgerond)"Hoe durft Hij dat te zeggen? Hij slaat godslasterlijke taal uit! Wie kan zonden vergeven dan God alleen?" 

Jezus doorzag de gedachten van deze schriftgeleerden. Om te bewijzen dat Hij de volmacht had om zonden te vergeven zei Hij tegen de verlamde: "Ik zeg u, sta op, pak uw mat en ga naar huis." De verlamde man stond meteen op, pakte zijn mat en ging weg.Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Hoe werd Jakobus, de broer van Johannes, omgebracht?


9 % (afgerond)Door ophanging.
64 % (afgerond)Met het zwaard. 
8 % (afgerond)Door steniging.
19 % (afgerond)Door kruisiging.

In de Bijbel staat dat Herodes Jakobus met het zwaard liet ombrengen.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
58% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl