3032 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 22-05-2024 (niveau 3)eerdere test 22 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 22-05-2024 zo ingevuld: 

Het Bijbelboek Exodus beschrijft de onderdrukking van het volk Israël, de bevrijding uit Egypte en het leven van Mozes.

Met wie trouwt Mozes?


94 % (afgerond)Met Sippora. 
3 % (afgerond)Met Sifra.
2 % (afgerond)Met de dochter van de farao.
1 % (afgerond)Met Eliseba.

Eliseba trouwt met Mozes' broer Aäron.

De dochter van de farao is de pleegmoeder van Mozes.

Sifra was een van de vroedvrouwen die de zwangere Hebreeuwse vrouwen van het volk Israel in Egypte dienden. Dit was ten tijde van de geboorte van Mozes.Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Het volk Israël bestaat uit twaalf stammen, want aartsvader Jakob (later Israël genoemd) had twaalf zonen.

Tot welke stam behoorden Mozes, zijn oudere zus Mirjam en broer Aäron?


4 % (afgerond)Tot de stam Ruben.
75 % (afgerond)Tot de stam Levi. 
17 % (afgerond)Tot de stam Juda.
4 % (afgerond)Tot de stam Jozef.

In Numeri 26 staat: "De naam van de vrouw van Amram was Jochebed. Zij was een dochter van Levi, wiens vrouw haar in Egypte gebaard had, en zij baarde aan Amram Aäron, Mozes en hun zus Mirjam."Zie ook onz pagina Numeri.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Als de koning van Assyrië de steden van Juda bedreigt, stuurt hij zijn persoonlijke vertegenwoordiger naar Jeruzalem om te onderhandelen. Koning Hizkia van Juda stuurt zelf ook onderhandelaars om met de rabsake van Assyrië te spreken.

Wie van de onderstaande personen hoort daar niet bij?


40 % (afgerond)Joach
19 % (afgerond)Eljakim
23 % (afgerond)Chilkia 
18 % (afgerond)Sebna

De rabsake, een hoogwaardigheidsbekleder uit Assyrië, ging onderhandelen met de hofmeester Eljakim, de hofschrijver Sebna en kanselier Joach van Juda. Maar eigenlijk was het geen onderhandelen en moesten ze de negatieve woorden van de koning van Assyrië aanhoren en kwam de eis om zich over te geven. Chilkia was de vader van Eljakim.Zie ook onz pagina Jesaja.
Zie ook debijbel.nl. 

De apostel Petrus zegt tegen zijn lezers: "Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede"?

Wanneer ben je, volgens Petrus, zelfs nog gelukkig te prijzen?


9 % (afgerond)Als je de liefde van God kan blijven vertellen ondanks tegenstand.
2 % (afgerond)Als je door niets in verwarring wordt gebracht.
5 % (afgerond)Als je iemand die jou kwaad doet de andere wang kan toekeren.
84 % (afgerond)Als je zou lijden omwille van de gerechtigheid. 

Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Zie 1 Petrus 3:14.Zie ook onz pagina 1+2 Petrus.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
69% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl