3032 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 23-05-2024 (niveau 3)eerdere test 23 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 23-05-2024 zo ingevuld: 

Wat vraagt Gideon aan de Heer met betrekking tot de wollen vacht die hij ’s nachts buiten legt?


58 % (afgerond)Eerste nacht: wollen vacht nat en grond eromheen droog; tweede nacht: wollen vacht droog en grond eromheen nat. 
42 % (afgerond)Eerste nacht: wollen vacht droog en grond eromheen nat; tweede nacht: wollen vacht nat en grond eromheen droog.

De wollen (lams)vacht doet denken aan het Lam van God, de Here Jezus. In Rechters 6 vanaf vers 36 staat wat Gideon van de Heer als teken vraagt: de vacht de eerste nacht nat en de tweede nacht droog. Dat is niet willekeurig! In Hosea 14:6 wordt Hij vergeleken met de dauw. Bij zijn komst vond Hij Israël kurkdroog, niet ontvankelijk. Maar om onzentwil is (Psalm 22:16) zijn kracht verdroogd, tot zegen (vocht) voor het omliggende land.Zie ook onz pagina Rechters.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Psalm 3 van David, toen hij vluchtte voor Absalom, sluit af met de woorden: "Bij U, HEER, is redding."

Jona zegt vrijwel hetzelfde: "Het is de HEER die redt!"

Wanneer zegt Jona dit?


11 % (afgerond)Als hij in Nineve predikt.
7 % (afgerond)Als Nineve zich bekeert.
69 % (afgerond)Als hij in de buik van de vis zit. 
13 % (afgerond)Als God de wonderboom laat opschieten.

Jona 2:10d: Het slot van Jona’s gebed voordat de vis hem uitspuwt op het land.

In de HSV is het nog duidelijker, want David en Jona gebruiken volgens die vertaling exact dezelfde woorden: "Het heil is van de HEERE."Zie ook onz pagina Jona.
Zie ook debijbel.nl. 

In het evangelie volgens Johannes staat dat Jezus een man geneest die al 38 jaar ziek is en bij het badwater van Betzata (Bethesda) ligt.

Hoeveel zuilengangen zijn daar?


30 % (afgerond)twaalf
57 % (afgerond)vijf 
5 % (afgerond)drie
8 % (afgerond)tien

In de Bijbel staat dat er een bad was met vijf zuilengangen.Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In Openbaring wordt verteld dat er door engelen op bazuinen wordt geblazen.

Welk deel van de aarde wordt getroffen als de eerste engel op de bazuin blaast?


9 % (afgerond)Een tiende deel.
2 % (afgerond)De helft.
82 % (afgerond)Een derde deel. 
7 % (afgerond)Geen deel, maar de hele aarde.

De Bijbel zegt: "De zeven engelen, ieder met een bazuin, maakten aanstalten om erop te blazen. Toen blies de eerste engel op zijn bazuin. Er kwam hagel en vuur, gemengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. Een derde deel van de aarde brandde af, evenals een derde deel van de bomen en al het groen."Zie ook onz pagina Openbaring.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
67% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl