3032 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 24-05-2024 (niveau 3)



eerdere test 24 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 24-05-2024 zo ingevuld:



 

De geschiedenis van Daniël speelt zich af tijdens de ballingschap in Babylonië.

In welke twee hoofdstukken van het Bijbelboek Genesis wordt de naam van de hoofdstad van dit rijk ook al vermeld?


36 % (afgerond)In hoofdstuk 10 en 11. 
14 % (afgerond)In hoofdstuk 13 en 14
38 % (afgerond)In hoofdstuk 9 en 10
12 % (afgerond)In hoofdstuk 11 en 12



Zie ook onz pagina Daniël.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl.



 

Waardoor zal kostbare zalf, volgens Prediker, al gaan bederven?


9 % (afgerond)Door een dode mug.
83 % (afgerond)Door een dode vlieg. 
4 % (afgerond)Door de kurk er niet goed op te doen.
4 % (afgerond)Door het op een warme plek te laten staan.

De Bijbel zegt: "Een kostbare zalf bederft al door één dode vlieg."

Zie Prediker 10:1.



Zie ook onz pagina Prediker.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.



 

Hosea profeteerde tijdens de regering van verschillende koningen van Juda en Israël. De vrouw van Hosea heeft drie kinderen gekregen.

Welke namen moest Hosea zijn kinderen geven van God?


36 % (afgerond)Gomer, Lo-Ruchama, Lo-Ammi.
50 % (afgerond)Jizreël, Lo-Ruchama en Lo-Ammi. 
6 % (afgerond)Jizreël, Gomer, Lo-Ruchama.
8 % (afgerond)Jizreël, Gomer en Lo-Ammi.

Het eerste kind heette Jizreël. Deze zoon was verwekt door Hosea want er staat: "Ze baarde hem een zoon." Daarna baarde ze een dochter, Lo-Ruchama, en een zoon, Lo-Ammi. Gomer is de naam van de vrouw van Hosea.



Zie ook onz pagina Hosea.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.



 

De twee Emmaüsgangers keren verslagen terug naar hun dorp nadat ze gezien hebben dat Jezus Christus veroordeeld is.

Waar ligt Emmaüs?

 


4 % (afgerond)Punt I
12 % (afgerond)Punt III
84 % (afgerond)Punt II 

Emmaüs was een dorp in Judea op 11,5 kilometer van Jeruzalem. Vlakbij dit dorp lagen warme bronnen waarin de bewoners konden baden.

De geschiedenis van de Emmaüsgangers staat in Lucas 24 vanaf vers 13.



Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.



TOTAALRESULTAAT:
63% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)









Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl