4125 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 22-06-2019 (niveau 1)eerdere test 22 JUN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 22-06-2019 zo ingevuld: 

In het Bijbelboek Exodus beschrijft Mozes de onderdrukking van het volk Israël in Egypte. God draagt Mozes en zijn broer Aäron op om het volk Israël te bevrijden. Zij krijgen daarbij verschillende rollen. 

Wie van hen is de beste spreker?


21 % (afgerond)Mozes
79 % (afgerond)Ašron 

God verschijnt aan de herder Mozes en draagt hem op om Israël te bevrijden uit Egypte. Mozes ziet die taak helemaal niet zitten en heeft allerlei uitvluchten. Zo zegt hij dat hij een slechte spreker is. God heeft de oplossing: zijn broer Aäron mag Mozes helpen om het woord te voeren.Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De Israëlieten verblijven in ballingschap in Babylonië. Koning Nebukadnessar laat een gouden beeld maken waarvoor iedereen moet knielen. De drie vrienden van Daniël weigeren dit en worden in de brandende oven gegooid.

Hoeveel mannen ziet de koning vrij rondlopen in het vuur?


7 % (afgerond)Drie, want hij heeft er drie in de oven laten gooien.
84 % (afgerond)Vier, want God heeft een engel gestuurd. 
9 % (afgerond)Vier, want DaniŽl sluit zich aan bij zijn vrienden.

Nebukadnessar beschrijft de vierde man als 'een godenzoon.' Andere vertalingen: 'engel'.

Waar Daniël op dat moment is, staat niet in de Bijbel.Zie ook onz pagina DaniŽl.
Zie ook debijbel.nl. 

In het evangelie volgens Marcus staat het verhaal van de zaaier. Het zaad valt op verschillende plaasten, maar als eerste vertelt Jezus dat het door ........ wordt opgegeten.


2 % (afgerond)de muizen
71 % (afgerond)de vogels 
28 % (afgerond)de raven

Het zaad wordt in de gelijkenis eerst door vogels opgegeten. (Marcus 4:4.)

In het Oude Testament komen de raven de profeet Elia van voedsel voorzien.

Ook wordt door Noach een raaf uit de ark gelaten om te kijken of de aarde al droog is.Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl. 

Wat is het beroep van Simon Petrus voordat hij een leerling (discipel) van Jezus wordt?


4 % (afgerond)timmerman
96 % (afgerond)visser 

Zie Lukas 5 vers 1 t/m 11.Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
82% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl