3228 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 08-12-2023 (niveau 1)eerdere test 08 DEC geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 08-12-2023 zo ingevuld: 

Wie haalt deze voorwerpen weg, zonder dat koning Saul dit merkt?

 


2 % (afgerond)Samuel
98 % (afgerond)David 
1 % (afgerond)Jonatan

Hoewel Davids metgezel hem adviseert Saul te doden met diens eigen speer, doet David dit niet omdat Saul 'Gods gezalfde' is. Hij neemt wel de speer en de waterkruik mee om Saul hier later mee te kunnen confronteren (1 Samuel 26).Zie ook debijbel.nl. 

Ester is een Joods meisje dat door koning Ahasveros tot koningin is gekozen tijdens de ballingschap in Babylonië. Haar voorgangster, koningin Wasti, heeft geweigerd op het feest van Ahasveros te verschijnen.

Welk gevolg heeft dat voor haar gehad?


4 % (afgerond)Ze werd in de gevangenis gegooid.
12 % (afgerond)Ze werd gedood.
84 % (afgerond)Ze werd verstoten als koningin. 

De koning kon haar geen genade schenken, want dat zou afbreuk doen aan zijn absolute gezag. Bovendien zou haar voorbeeld een slechte invloed kunnen hebben op de vrouwen in het land.Zie ook onz pagina Ester.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

WAAR of NIET WAAR:  komt dit dier voor in de geschiedenis van Jona.

 

 


82 % (afgerond)Waar. 
18 % (afgerond)Niet waar; in de geschiedenis van Jona is alleen sprake van een grote vis.

Behalve de grote vis, komt ook de worm voor in de geschiedenis van Jona. God laat de worm namelijk de wonderboom aanvreten, die Jona schaduw verschaft (Jona 4).Zie ook onz pagina Jona.
Zie ook debijbel.nl. 

Paulus heeft de christenen vervolgd. Na zijn bekering heeft hij veel gereisd en brieven geschreven.

WAAR of NIET WAAR: Paulus is op weg naar Damascus om christenen gevangen te nemen, als hij onderweg de stem van Jezus hoort.


5 % (afgerond)niet waar
95 % (afgerond)waar 

Paulus (hij heette toen nog Saulus) was fanatiek in het oppakken van christenen. Onderweg naar Damascus werd hij omstraald door een licht uit de hemel en hoorde hij een stem die vroeg: "Saul, Saul, waarom vervolg je Mij?" Op de vraag 'wie ben U, Heer?', kreeg Paulus als antwoord: "Ik ben Jezus, die jij vervolgt."Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
90% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl