3328 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 21-06-2021 (niveau 3)geen eerdere test beschikbaar 21 JUN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 21-06-2021 zo ingevuld: 

Na de dood van zijn vrouw Sara trouwt Abraham opnieuw, namelijk met ........ .


6 % (afgerond)Ruchama
3 % (afgerond)Ada
78 % (afgerond)Ketura 
13 % (afgerond)Bilha

Uit het huwelijk van Abraham en Ketura werden nog zes kinderen geboren.

Bilha was een van de vrouwen van Jakob,

Ada was een vrouw van Lamech, de nakomeling van Kaïn.

Ruchama was een dochter van Hosea die vele eeuwen later leefde.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Wat is volgens de schrijver van het Bijbelboek Prediker de overeenkomst tussen een wijze en een dwaas?


71 % (afgerond)Beiden worden voorgoed vergeten. 
16 % (afgerond)Beiden lijden honger.
9 % (afgerond)Beiden zijn onrechtvaardig.
5 % (afgerond)Beiden zullen in de hemel komen.

De Prediker vindt wijsheid nuttiger dan dwaasheid, maar beseft ook dat het uiteindelijk niet veel uitmaakt: al doe ik nog zo wijs, ik word toch vergeten.

In de HSV wordt dit genuanceerder verwoord: "Er is immers voor eeuwig niet meer herinnering aan een wijze dan aan een dwaas."
Dit doet meer recht aan de werkelijkheid, want sommige dwazen en sommige wijzen worden nog steeds niet vergeten.

Zie ook onz pagina Prediker.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In Matteüs staat dat Jezus een gelijkenis vertelt over een zaaier. Een deel van het zaad valt op de weg en wordt door de vogels opgepikt. Wat bedoelt Jezus hiermee?


9 % (afgerond)Hij die het kwaad zelf is, zorgt er wel voor dat mensen het woord niet begrijpen.
68 % (afgerond)Als iemand het woord hoort en het niet begrijpt dan komt hij, die het kwaad zelf is en rooft wat hun in het hart is gezaaid. 
7 % (afgerond)Als iemand het woord hoort en het niet begrijpt, gaat men op zoek naar een andere boodschap.
16 % (afgerond)Als het woord wordt gebracht zorgt hij, die het kwaad zelf is, er wel voor dat sommigen het niet horen.

De Bijbel zegt: "Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier: bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat hun in het hart is gezaaid; bij hen is op de weg gezaaid."Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl. 

De apostel Paulus schrijft aan de gelovigen in Korinte dat hij in Macedonië van alle kanten belaagd is, maar dat God hem toen moed gegeven heeft.

Door wie?


20 %Door Tychikus.
24 % (afgerond)Door Titus. 
36 % (afgerond)Door TimoteŁs.
20 % (afgerond)Door Silas.

De komst van Titus is voor Paulus een bemoediging geweest. Ook omdat hij met goed nieuws kwam van de gelovigen in Korinte.Zie ook onz pagina 1+2 KorintiŽrs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
60% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl